Streisângeorgiu, Biserica ”Sf. Gheorghe”

Strei, Biserica „Adormirea Maicii Domnului”

Baru Mare, Biserica Pârveștilor

Gârbova de Sus, Biserica din Deal

Sâmbăta de Sus, Poarta Brâncovenească

Şaeş, Haltă