Șiacu, CULA „CIOABĂ-CHINȚESCU”

Povergina, Biserica arsă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”

Fălticeni, Casa Ion Creangă

Filipeștii de Târg, Spitalul „Regele Carol I”

Zalnoc, Biserica de Lemn

Răstolțu Deșert, Biserica de Lemn

Borza, Biserica de Lemn