Alțâna, halta

Benești, biserica ortodoxă

Boarta, conacul Teleki

Buia, castelul familiei Bolyai

Gherdeal, biserica ortodoxă “Sf. Nicolae”

Gura Râului, pod de lemn, acoperit

Apaţa, turn de cetate

Brașov, ansamblul urban „Blumăna-Dealul Cetății“

Brașov, capela fostului cimitir catolic

Brașov, sinagoga ortodoxă