Apold, haltă

Gârbova de Sus, biserica Nașterii Maicii Domnului, din Deal

Filitelnic, zid de incintă fortificată

Copșa Mare, turn de cetate

Alțâna, biserica evanghelică

Alțâna, halta

Benești, biserica ortodoxă

Boarta, conacul Teleki

Buia, castelul familiei Bolyai

Gherdeal, biserica ortodoxă “Sf. Nicolae”