Apold, Haltă C.F.R.

Filitelnic, Zid de Incintă Fortificată

Cuștelnic, Biserica Ortodoxă de Lemn

Şaeş, Haltă