Filitelnic, zid de incintă fortificată

Criș, Casa Ioan Bethlen

Vulcan, biserica evanghelică

Șaeș, pod metalic

Porumbeni, biserica de lemn „Sf. Ioan Botezătorul“

Mura Mică, biserica de lemn „Sf. Arhangheli“ și „Sf. Nicolae“

Seleuș, moară

Hetiur, biserica evanghelică

Apold, Haltă C.F.R.

Saschiz, cetate de refugiu