Cuștelnic, Biserica Ortodoxă de Lemn

123

PREZENTARE GENERALĂ
Biserica de lemn ce poartă hramul „Sf. Nicolae” face parte din grupul de monumente ce se regăsesc într-un număr mai mic, în zona de câmpie a
Transilvaniei. Este cuprinsă în lista monumentelor istorice emisă în anul 2004, sub codul MS-II-m-A-15647, cu datarea din anul 1780.
Datarea construcției sau modul realizării pun și problema originii bisericii. Potrivit tradiției, biserica a fost realizată în anul 1751, la care s-a folosit material de la biserica anterioară aflată pe un alt deal, ea fiind menționată de Micu Klein în conscripția din 1733 și de la o alta, provenind din zona Deda și adusă cu plutele prin Ogra. Biserica face parte dintr-o categorie planimetrică mai deosebită, semnificativă prin originile sale îndepărtate, cât și ca unitate în spațiul românesc, având un plan în formă de „corabie”, adică o navă dreptunghiulară, având în partea răsăriteană o absidă poligonală, decroșată în cinci laturi, iar în partea de apus pronaosul, încheiat în trei laturi, nedecroșat, pe latura sudică având amplasată intrarea principală.

SITUAŢIA ANTERIOARĂ INTERVENŢIEI
La evaluarea prealabilă a intervenției s-a constatat că învelitoarea s-a degradat într-un mod accelerat în ultima perioadă, în prezent se produc infiltrații apă care pun în pericol structura acoperișului și pictura murală. Lețurile sunt subdimensionate și în mare parte afectate de putregai.
Paratrăznetul existent este degradat și nu mai este funcțional.

PROPUNERE DE PUNERE ÎN SIGURANȚĂ
S-a propus punerea în siguranță a bisericii prin refacerea învelitorii, a unor elemente de acoperiș și înlocuirea, conform expertizei bilogice, a bârnelor orizontale afectate de putregai.

LUCRĂRI EFECTUATE
Obiectul intervenției a constat în demontarea treptată a învelitorii din șindrilă și montarea unei învelitori noi din același material tratat în prealabil hidrofob, antiseptic și antifungic respectându-se dispunerea, dimensiunea și tehnica de confecționare a celei anterioare precum și înlocuirea elementelor de acoperiș și a bârnelor orizontale cu ajutorul voluntarilor și a meșterilor. A fost pusă în siguranță pictura în zonele de intervenție cu ajutorul specialiștilor și s-a montat un paratrăznet nou.