Gârbova de Sus, Biserica din Deal

G1G2

 

SITUAŢIA ANTERIOARĂ INTERVENŢIEI
Structura pinionului și a părții superioare a zidurilor altarului sunt degradate de mai multă vreme. Mortarul de legătură dintre lespezile altarului s-a erodat permițând desprinderea pietrelor care pun în pericol siguranța trecătorilor din cimitir, mormintele aflând-se la doar 2-3 metri de ruină.

PROPUNERE DE PUNERE ÎN SIGURANȚĂ
Unul dintre motivele intervenției este punerea în siguranță a fragmentelor de pictură medievală de secol XV pe care se prelinge apa infiltrată de la nivelul închiderii superioare a altarului atunci când plouă. Fragmentele picturii murale se observă atât pe intradosul bolții de la nivelul pinionului și a peretelui de est a altarului cât și în interiorul proscomidiei.
Se propune edificarea peste altar a unui acoperiș provizoriu din cherestea de brad și învelitoare din țiglă ceramică tradițională de tip solzi, cu rolul de a opri degradările construcției altarului, singurul element de arhitectură a edificiului care a dăinuit până în zilele noastre.
Structura șarpantei și volumetria acoperișului provizorie va fi una neutră în lipsa unor date suficient de exacte asupra conformației originare.

LUCRĂRI EFECTUATE
Activitățile primei etape au vizat în primul rând salvarea altarului și s-au desfășurat după următorul calendar:
4 aprilie 2017: îndepărtarea vegetației pentru a fi posibilă realizarea releveului și evaluarea stării generale de conservare; deviz și apel la donații.
5 aprilie – 16 iulie 2017: studiu istoric; documentație pentru intervenție de urgență; avizări.
17 – 19 iulie 2017: execuție acoperiș cu structură din lemn și învelitoare de țiglă realizată manual (țiglăria de la Apoș, jud. Sibiu) pentru protecția altarului.
20 – 21 iulie 2017: cercetare de parament, curățarea suprafețelor parietale și analize pentru fragmentele de frescă păstrate în altar.

VOLUNTARI
Cristina Dăneasă, Claudiu Purdea, Alexandra Nuc, Sebastian Manolescu, Ştefan Borza, Iulian Florea, Dorian-Ştefan Maftei, Virgil Ioan Boancă, Radu Mihail Vlad, Veronica Vaida, Eugen Vaida, Ileana Burnichioiu, Andrei Buda (Sibiu).