Brusturi, Biserica de Lemn „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”

123

PREZENTARE GENERALĂ
Primele cercetări dedicate bisericii de lemn din Brusturi au avut loc în perioada interbelică, în timpul amplelor acțiuni de investigare desfășurate de profesorul Leontin Ghergariu asupra bisericilor de lemn sălăjene.
În prezent, biserica de lemn din Brusturi se află în Lista monumentelor istorice (LMI) sub codul: SJ-II-m-A-050261.
În partea superioară a ancadramentului ușii se găseşte o inscripție care datează biserica dar care nu a putut fi descifrată în totalitate. Dificultăți în citirea inscripției au întâmpinat mai mulți cercetători. Spre exemplu, Leontin Ghergariu preciza că ușa de la intrare este cioplită și că „are inscripție dar nu se poate descifra”, iar spre sfârșitul anilor ‘70, cercetătoarea Ioana Cristache-Panait reținea că din inscripția de ridicare a locașului, dispărută prin modificarea părții superioare a ancadramentului intrării, a rămas, doar sfârșitul acesteia: „Văleat 1701”.

SITUAŢIA ANTERIOARĂ INTERVENŢIEI
La evaluarea prealabilă a lucrărilor, s-a constatat că starea de conservare a căpriorilor era relativ bună, dar învelitoarea și lații prezentau degradări avansate, permițând infiltrații de apă care puneau în pericol structura acoperișului, pictura interioară și inventarul de la interiorul bisericii.

PROPUNERE DE PUNERE ÎN SIGURANȚĂ
Evaluarea stării de conservare a avut ca urmare propunerea de înlocuire a învelitorii degradate cu o nouă învelitoare de şiţă horjită, din același material, tratată în prealabil împotriva intemperiilor și a dăunătorilor biologici cu o soluție pe bază de sulfat de cupru.

SPONSORI ȘI PARTENERI
Inițiativa interevenției îi aparține medicului Bogdan Pintea și a constat în documentarea, demontarea învelitorii din șiță și montarea unei învelitori noi din același material respectându-se dispunerea, dimensiunea și tehnica de confecționare a celei anterioare. Totodată s-a montat un nou paratrăsnet. Alături de intervenția propriu-zisă, s-a reușit elaborarea unei serii de studii de specialitate (Studiu istoric – Bogdan Ilieș și Ileana Burnichioiu, studiu dentrocronologic – colectiv condus de Istvan Botar prin Arheo-Docs, raport de expertiză preliminară – colectiv condus de Dorottya Makay prin Irod M, studiu biologic – colectiv condus de Livia Bucșa prin Bioharcom). Lucrările au fost posibile datorită sprijinului material oferit de Alteța Sa Regală Prințul de Wales, de parohia Ortodoxă Jac, de Primăria Creaca, Consiliul Judeţean Zalău, precum și a numeroșilor donatori din localitate și din țară. Cazarea şi masa voluntarilor au fost asigurate de membrii comunităţii locale. La intervenţie au participat peste 30 de voluntari din diferite zone ale ţării. Uneltele au fost puse la dispoziţie de către S.C. TEMAD CO SRL din Brașov, iar substanţa de tratare a şindrilei de către producătorul BOCHEMIT prin distribuitorul Deposib Expert din Sibiu.