Vălari, Biserica Ortodoxă de Lemn

Valari-1Valari-2

PREZENTARE GENERALĂ
În pofida dimensiunilor foarte modeste, biserica „Sf. Nicolae” din Vălari este una dintre cele mai atractive lăcașuri din lemn din zona Pădurenilor.
Prin analize dendrocronologice s-a demonstrat că unele componente din lemn folosite pentru altar și naos provin de la stejari tăiați în iarna
1676/1677, iar altele din jurul lui 1700. Se pare că biserica a fost construită la început doar cu naos, pronaos și altar, iar ulterior a apărut peste pronaos și turla-clopotniță.

SITUAŢIA ANTERIOARĂ INTERVENŢIEI
Deja cu un deceniu în urmă s-a constat că învelitoarea din șindrilă nu mai asigură protecție bisericii și s-a decis protejarea ei temporară cu o folie PVC până la realizarea unui proiect de restaurare. Proiectul nu s-a putut executa, iar degradările s-au accentuat. Apa a păstruns la interiorul bisericii afectând scândurile bolții și podeaua, iar la exterior se scurgea pe pereți prin marginile distruse ale streșinilor.

PROPUNERE DE PUNERE ÎN SIGURANȚĂ
Înaintea desfacerii învelitorii existente s-a propus așternerea pe întreaga suprafață a podului a unei folii protectoare împotriva prafului și a infiltrațiilor de apă care se putea scurge prin învelitoarea degradată. De asemenea, s-a recomandat desfacerea șindrilei concomitent cu montarea unei învelitori noi.

LUCRĂRI EFECTUATE
Învelitoarea din șindrilă a fost înlocuită cu elemente din același material. Şindrila a fost achiziţionată prin sprijinul Primăriei Topliţa care a asigurat parţial şi costurile cu masa, iar cazarea a fost asigurată de către membri ai comunităţii locale. Uneltele au fost puse la dispoziţie de către S.C. TEMAD CO SRL din Brașov, iar substanţa de tratare a şindrilei de către producătorul BOCHEMIT şi distribuitorul Deposib Expert din Sibiu.