Săliștea Nouă, Biserica Ortodoxă de Lemn

1Page_2

PREZENTARE GENERALĂ
Biserica de lemn cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”, construită cel mai probabil în prima parte a secolului al XVIII-lea, a suferit modificări importante în jurul anului 1798. Ridicată de comunitatea din Buzaș, sat aflat pe valea Someșului, între Dej și Jibou, lăsată în paragină după cel de-Al Doilea Război Mondial, biserica a fost salvată de la distrugerea totală prin mutarea ei la Săliștea Nouă, localitate ce nu avea biserică la acel moment. Probabil datorită stării deplorabile anterioare strămutării, decorul pictat a fost pierdut pentru totdeauna. Ulterior, interiorul bisericii a fost adaptat, cu posibilitățile modeste avute de comunitate pentru a putea servi slujbele religioase.
Făcând legătura între două comunități care nu sunt tocmai învecinate, cea din Buzaș (jud. Sălaj) și cea din Săliștea Nouă (jud. Cluj), monumentul
constituie, pe lângă un important element de identitate pentru cele două localități, și un exemplu concludent pentru posibilitățile și aspirațiile unei comunități românești din nordul Transilvaniei din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și până după cel de-Al Doilea Război Mondial.

SITUAŢIA ANTERIOARĂ INTERVENŢIEI
Învelitoarea din draniță de formă neadecvată s-a degradat într-un mod accelerat în ultima perioadă, ceea ce a dus la infiltrații de apă care au pus în pericol structura acoperișului și pictura murală. Lețurile erau subdimensionate și în mare parte afectate de putregai. Paratrăznetul existent era degradat și nefuncțional.

PROPUNERE DE PUNERE ÎN SIGURANȚĂ
S-a propus punerea în siguranță a bisericii prin refacerea învelitorii. Șindrila nouă este de 40 de centimetri lungime iar lățimea cuprinsă între 8 și 12 cm cu terminația în formă de bot de rață. Lețurile degradate existente având dimensiunea 2×4,5 cm, montate în urmă cu 30 de ani au fost înlocuite cu unele adecvate având dimensiunea de 4×6 cm. De asemenea s-a propus înlocuirea paratrăznetului nefuncțional cu unul nou.

LUCRĂRI EFECTUATE
Intervenția propriu-zisă a constat în demontarea și montarea unei noi învelitori din șindrilă respectându-se dispunerea, dimensiunea și tehnica de
confecționare a celei anterioare și montarea unui paratrăznet nou, funcțional.