Strei, Biserica „Adormirea Maicii Domnului”

Panouri-Strei-1Panouri-Strei-2

PREZENTARE GENERALĂ
Biserica din Strei reprezintă unul dintre cele mai vechi monumente din Hunedoara și din țară, unicat pentru arhitectura și pictura sa murală din care se păstrează suprafețe atât la interior, cât și la exterior. Se remarcă printr-o arhitectură simplă, dată de un naos dreptunghiular şi un altar pătrat asociate cu un turn-clopotniţă având ferestre bifore la nivelul IV și închidere cu acoperiș piramidal din cărămidă și piatră la ultimul nivel.

SITUAŢIA ANTERIOARĂ INTERVENŢIEI
Învelitorile din lemn ale naosului și ale altarului, realizate în jurul anului 2000 prin debitare mecanică și cu montare improprie, s-au degradat accelerat în ultima perioadă, permițând infiltrarea apei și punând astfel în pericol structura șarpantei, tavanul și pictura murală. De asemenea, tencuiala exterioară din părțile inferioare ale zidăriei altarului (cu deosebire) a fost afectată de apa pluvială care s-a scurs pe lângă un șanț de rigolă necorelat în mod corespunzător cu streașina. Nefuncțional a fost găsit și paratrăznetul, iar la componentele artistice (piatră, frescă) din exterior s-a constatat o stare de avansată degradare.

PROPUNERE DE PUNERE ÎN SIGURANȚĂ
Ca urmare a evaluării în teren, odată cu elaborarea documentației s-au propus următoarele lucrări: demontarea învelitorii degradate și montarea
unei învelitori noi din draniță realizată manual, având la bază un model rezultat dintr-un studiu prealabil, din 1895; refacerea șanțului rigolei din bolovani de râu din jurul altarului și corelarea lui cu panta acoperișului; intervenții pentru curățarea componentelor artistice (piatră și frescă) și conservarea lor in situ prin colaborare cu specialiști restauratori. S-a propus, de asemenea, înlocuirea paratrăznetului deteriorat, nefuncțional, cu unul nou care să corespundă normelor aflate în vigoare.

LUCRĂRI EFECTUATE
Din propunerile de punere în siguranță s-au executat prima parte, anume, documentarea și demontarea treptată a învelitorii degradate, urmată de
montarea unei învelitori noi din draniță realizată manual, având la bază modelul din 1895; refacerea șanțului rigolei din bolovani de râu în jurul altarului. Lucrările sunt finanțate de Primăria or. Călan, de Episcopia Devei şi Hunedoarei și de donatori privați. Uneltele au fost puse la dispoziţie de către S.C. TEMAD CO SRL din Brașov.