Filitelnic, Zid de Incintă Fortificată

12

PREZENTARE GENERALĂ
Biserica Evanghelică din Filitelnic, monument care datează din secolul al XV-lea, are o incintă cu mai multe laturi, pe care, la nord și la sud, sunt plasare două turnuri. După ultimele lucrări de întreținere din anii `80, până în anul 2010 când a intrat în atenția Asociației Arcus și a grupului Monumenta Transsylvaniae pentru salvarea de la dispariție și pentru refuncționalizare, toate componentele ansamblului au început să se deterioreze grav, în cazul bisericii ajungându-se chiar la prăbușirea bolții.

SITUAȚIA ANTERIOARĂ INTERVENȚIEI
La partea superioară a zidului de incintă erau dislocări de material; țiglele care au protejat anterior incinta s-au degradat, permițând infiltrarea
apelor pluviale și degradarea lianților, punând astfel în pericol integritatea și stabilitatea zidului și a inscripțiilor parietale de pe tencuiala exterioară. Mai mult, zidul s-a deplasat cu circa 30 cm în partea superioară înclinându-se aproximativ 10 grade față de planul vertical.

PROPUNERE DE PUNERE ÎN SIGURANȚĂ
În acest caz, s-a propus curățarea zidului de resturi de vegetație, pământ și alte depuneri, urmată de consolidări ale zidăriei cu cărămidă executată manual, dar care să fie recognoscibilă ca intervenție contemporană. Totodată, s-a propus, în punctul cel mai vulnerabil, construirea unui contrafort cu secțiunea medie de 80×80 cm, din piatră și cărămidă tradițională, legat cu liant din mortar pe bază de var și rostuit la suprafața exterioară cu mortar pe bază de var hidraulic, care să susțină și să prevină prăbușirea zidului afectat.

LUCRĂRI EFECTUATE
Intervenția a debutat cu măsuri de curățare a coronamentului zidului de diverse depuneri, cu demontarea pieselor degradate de cărămidă și înlocuirea
acestora cu unele identice, legate cu mortar descris în propunere. Activitatea cea mai complicată a fost teșirea cărămizilor necesare completării
streașinei. Lucrările au fost posibile datorită Asociației Arcus și Anglo Romanian Trust for Traditional Architecture (ARTTA). Uneltele au fost
puse la dispoziţie de către S.C. TEMAD CO SRL din Brașov.

VOLUNTARI
Paul Vlad, Daneasa Cristina, Titouan Michel, Stephen McGrath, Andreea McGrath, Ane Ristea, Tudor Tescoveanu, Mihai Moldovan, Marie Mimault, Constance Garénaux, Alexander Kloos.