Breb, Biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavril”

Breb-1Breb-2Breb-3

 

PREZENTARE GENERALĂ
Biserica de lemn din Breb este cunoscută drept una dintre cele mai reprezentative lăcașuri de cult vechi din Maramureș. Potrivit analizelor dendrocronologice, a fost construită cu lemn tăiat în iarna 1621/1622. Nucleul vechi, alcătuit din naos și pronaos, se continuă la răsărit cu două abside laterale de plan pătrat și un altar poligonal provenind din sec. al XIX-lea. Pictura bisericii, păstrată parțial, provine probabil din sec. al XVII-lea.

SITUAȚIA DE DINAINTEA INTERVENȚIEI
La evaluarea prealabilă a lucrărilor, s-a constatat că starea de conservare a laților și a căpriorilor era relativ bună, dar învelitoarea prezenta degradări avansate, permițând infiltrații de apă care puneau în pericol structura acoperișului, pictura și inventarul de la interiorul bisericii.

PROPUNERE DE PUNERE ÎN SIGURANȚĂ
Evaluarea stării de conservare a avut ca urmare propunerea de înlocuire a învelitorii degradate cu o nouă învelitoare de şindrilă, din același material, tratată în prealabil împotriva intemperiilor și a dăunătorilor biologici cu o soluție pe bază de sulfat de cupru.

LUCRĂRI EFECTUATE
Obiectul intervenției a constat în documentarea, demontarea treptată a învelitorii din șiță și montarea unei învelitori noi din același material respectându-se dispunerea, dimensiunea și tehnica de confecționare a celei anterioare, tratată conform propunerii. Lucrările au fost posibile datorită sprijinului oferit de Alteța Sa Regală Prințul de Wales, de parohia locală, de Primăria Ocna-Şugatag și de producătorul de șindrilă Petru Tiran. Cazarea şi masa voluntarilor au fost asigurate de membrii comunităţii locale. Nu mai puţin de 45 de bărbaţi (tineri şi bătrâni) din localitate, între care şi părintele Marian Pop, au participat la montarea şindrilei pe acoperiş. Uneltele au fost puse la dispoziţie de către S.C. TEMAD CO SRL din Brașov, iar substanţa de tratare a şindrilei de către producătorul BOCHEMIT şi distribuitorul Deposib Expert din Sibiu.