Propunere de punere în siguranță

Refacerea învelitorii de șindrilă a bisericii. Învelitoarea de șindrilă a bisericii, puternic deteriorate, prezenta spații mari ce au permis apei din precipitații să ajungă în interiorul bisericii, afectând decorul pictat și peretele de sud al bisericii. 

Lucrări efectuate

A fost îndepărtată vechea învelitoare de șindrilă a bisericii, realizată în 1980. A fost înlocuită una dintre aruncătoarele de apă ale bisericii, deteriorată, pe latura de sud. Pentru montarea noii învelitori de șindrilă au fost montate noi lețuri, din lemn de rășinoase, în locul celor montate în anul 1980, realizate din același material, montate cu ocazia anterioarei șindriliri a bisericii. Șindrila utilizată pentru refacerea învelitorii bisericii este șindrilă cu lungimea de aproximativ 40 cm, lată de 10-15 cm, din lemn de rășinoase, despicat pe fibră, horjită, cu bot de rață.

În timpul intervenției a fost descoperită o colonie de lilieci (maternitate) formată din peste 200 de exemplare din speciile de liliac mare cu potcoavă și liliac cărămiziu. Întrucât cele două specii sunt protejate de lege, tratamentul cu substanțe pentru creșterea durabilității șindrilei a fost aplicat doar la începutul lunii septembrie, după plecarea liliecilor spre locurile de hibernare. Cu ocazia intervenției desfășurate la această biserică au fost refăcute burlanele de tablă a bisericii precum și instalația sa de paratrăsnet.

Locație: sat Zalnoc, com. Bobota, jud. Sălaj