Răstolțu Deșert, Biserica de Lemn

Propunere de punere în siguranță

Înlocuirea învelitorii de tablă a bisericii cu una nouă, de șindrilă, identică din perspectiva caracteristicilor cu ceva istorică, păstrată sub tablă. Învelitoarea de tablă, deteriorară, prezenta spărturi ce au permis apei provenite din precipitații să ajungă în interiorul bisericii, afectând decorul pictat dar și peretele de nord, în zona îmbinării cu peretele despărțitor dintre naos și pronaos. De asemenea, a fost avută în vedere refacerea parapetului bisericii, pe laturile de est și de nord, puternic avariat în urma unei furtuni ce a avut loc în luna septembrie 2017.

Lucrări efectuate

A fost îndepărtată învelitoarea de tablă a bisericii. Cu această ocazie au fost înlocuite o parte din aruncătoarele de apă ale bisericii, deteriorate. Pentru montarea noii învelitori de șindrilă au fost montate noi lețuri, din lemn de rășinoase. Șindrila utilizată pentru refacerea învelitorii bisericii este șindrilă cu lungimea de aproximativ 40 cm, lată de 10-15 cm, din lemn de rășinoase, despicat pe fibră, horjită, cu bot de rață. A fost reparată și galeria turnului, prin punerea unor noi scânduri pe laturile afectate de furtuna din 2017. După montarea șindrilei, aceasta a fost tratată cu substanțe specifice pentru creșterea durabilității. A fost refăcută și instalația de paratrăsnet a bisericii.

Perioadă: 15/07/2020 – 14/08/2020

Locație: sat Răstolțu Deșert, com. Agrij, jud. Sălaj