Crivina de Sus, Biserica de Lemn

crivina-cu-bleed-1crivina-cu-bleed-3

PREZENTARE GENERALĂ
Biserica de lemn din Crivina de Sus cu hramul “Cuvioasa Paraschiva“ este cea mai veche astfel de biserică din zonă, tradiția orală precum și o inscripție în chirilică de pe portalul sudic consemnând anul 1676 ca an al ridicării acesteia. Testele dendrocronologice prelevate în vara anului 2016 confirmă vechimea acesteia. Biserica de lemn din Crivina de Sus este centrul unui proiect multidisciplinar (Biserici Înlemnite din Banat), ce se desfășoară începând din anul 2013 la inițiativa Asociației Peisagiștilor din România, Filiala Teritorială Vest, proiect gândit ca o sumă de ateliere interdisciplinare de arhitectură şi urbanism, peisagistică, restaurare de pictură şi piatră, antropologie şi studii culturale. În perioada 2013-2017 s-a realizat releveul bisericii (scanare laser si fotogrametrie) și o serie de studii (studiu geologice, studiul dendrocronologic, analiza compoziției tencuielilor, sondaje arheologice, studiu istoric etc.). În anul 2018 s-a trecut la tăierea și cioplirea stejarului pentru tălpi și apoi ridicarea bisericii pentru înlocuirea tălpilor degradate, precum și refacerea fundației de piatră fără mortar. În 2019 s-au realizat lucrări de plombare, continuizare și înlocuire a unor elemente structurale la turn și șarpantă. Ulterior, s-a tencuit cu tencuială pe bază de pământ interiorul bisericii.

SITUAŢIA ANTERIOARĂ INTERVENŢIEI
Învelitoarea din şindrilă era în degradată de mulţi ani, biserica era acoperită cu o folie butuminoasă prin care pătrundea apa meteorică când a început implicarea voluntarilor. În 2013 acoperişul a fost acoperit adiţional cu o prelată ventilată.
În anul 2015, în cadrul proiectului s-a reușit montarea unui acoperiș provizoriu de protecție, realizat dintr-o membrană tensionată, acoperiș ce permite desfășurarea acțiunilor de cercetare și a celor de restaurare.

PROPUNERE DE PUNERE ÎN SIGURANȚĂ
S-a propus punerea în siguranță a bisericii prin refacerea învelitorii. Șindrila nouă este de 43 de centimetri lungime iar lățimea cuprinsă între 8 și 12 cm cu terminația dreaptă. Lețurile degradate existente erau subdimensionate, astfel că au fost înlocuite cu unele adecvate având dimensiunea de 4×5 cm.

LUCRĂRI EFECTUATE
Intervenția propriu-zisă a constat în demontarea și montarea unei noi învelitori din șindrilă respectându-se dispunerea, dimensiunea, materialul și
tehnica de confecționare a celei anterioare.