Roadeș, Biserica Evanghelică

R1R2

PREZENTARE GENERALĂ
Ansamblul bisericii evanghelice din Roadeș are o deosebită valoare documentară, arhitecturală, artistică și ambientală incontestabilă. Constituie un
exemplu remarcabil de arhitectură din zona săsească, parte dintr-un peisaj cultural bine definit, dar mai multe dintre componentele sale au nevoie
urgentă de intervenție.

SITUAŢIA ANTERIOARĂ INTERVENŢIEI
Una dintre componentele amenințate să intre în colaps și să pună în pericol inclusiv pe localnici și vizitatori este turnul deschis, de mai mici dimensiuni, aflat pe traseul celei de-a doua incinte și care datează din secolul al XVII-lea. Acesta are acoperișul în pupitru, cu panta spre interior, și o cornișă sub care se mai conservă parțial și o inscripție ce datează inclusiv curtina II.
Țiglele de la învelitoarea porticului de la intrarea in biserică erau dispuse neadecvat, într-un singur strat ceea ce a permis infiltrarea apei pluviale și a dus atât la degradarea acoperișului cât și a bolții de cărămidă și tencuială de la nivelul cornișei.

PROPUNERE DE PUNERE ÎN SIGURANȚĂ
Obiectul intervenției a constat în completarea leţurilor degradate şi înlocuirea ţiglelor de tip solzi lipsă sau degradate cu unele identice ca formă, aspect și sistem de dispunere. S-a propus completarea cu cărămidă tradițională confecționată manual la zidul vestic al turnului sudic. Aceasta va respecta principiile restaurării și va fi reversibilă: se vor folosi materiale din aceeași esență și se va folosi tehnica tradițională locală de prelucrare, montare și îmbinare a materialelor.

LUCRĂRI EFECTUATE
Obiectul intervenției a constat în înlocuirea elementelor degradate ale învelitorii porticului și a turnului, precum și completarea cu cărămidă a zidului vestic al turnului. Țiglele noi au fost produse la țiglăria tradițională din Apoș.