Rădulești, Biserica Ortodoxă de Lemn

radulesti-cu-bleed

PREZENTARE GENERALĂ
Momentul construirii bisericii nu se cunoaște cu exactitate, în anul 1733 satul Rădulești fiind consemnat cu biserică parohială, fapt pentru care Lista monumentelor istorice reține drept moment al edificării sale anul 1733. Cu toate acestea, tradiția locală reține faptul că lăcașul de cult ar fi fost ridicat în anul 1747. Într-un istoric de parohie, de factură recentă, este consemnată o altă tradiție locală care precizează ca această biserică a fost construită pe locul unde se găsește astăzi în anul 1727, fiind mutată aici dintr-un alt punct, odată cu mutarea vetrei satului. Se presupune că, inițial, biserica ar fi fost mai mică, cu plan dreptunghiular și cu absida altarului nedecroșată, încheiată cu trei laturi. Spre vest, edificiul ar fi avut un turn-clopotniță scund. Spre sfârșitul secolului ai XVIII-lea, biserica a fost supusă unor modificări importante.

SITUAŢIA ANTERIOARĂ INTERVENŢIEI
Învelitoarea s-a degradat într-un mod accelerat în ultima perioadă și s-au produs infiltrații de apă care puneau în pericol structura acoperișului și pictura murală. Lețurile erau subdimensionate și în mare parte afectate de putregai. Paratrăznetul existent era degradat și nu mai era funcțional.

PROPUNERE DE PUNERE ÎN SIGURANȚĂ
S-a propus punerea în siguranță a bisericii prin refacerea învelitorii. Dranița va fi de 40 de centimetri lungime iar lățimea va fi cuprinsă între 8 și 12 cm. Lețurile degradate existente se vor înlocui cu unele adecvate având dimensiunea de 4×6 cm.

LUCRĂRI EFECTUATE
Intervenția propriu-zisă a constat în demontarea și montarea unei noi învelitori din șindrilă respectându-se dispunerea, dimensiunea și tehnica de
confecționare a celei anterioare și montarea unui paratrăznet nou, funcțional.