Alțâna, Biserica Evanghelică Fortificată

Panou 1_Page_1

PREZENTARE GENERALĂ
Ansamblul bisericii fortificate este alcătuit dintr-o bazilică cu elemente romanice (nave cu stâlpi de secțiune pătrată și cor) și gotice târzii (sanctuar poligonal și bolți), turn neogotic la vest și incintă cu patru turnuri secondată pe est de un zwinger larg. Aceste componente majore ale bisericii fortificate s-au ridicat și refăcut de-a lungul unei lungi perioade de timp, din secolul al XIII-lea până în cel de-al XIX-lea.

SITUAȚIA ANTERIOARĂ INTERVENȚIEI
Învelitoarea acoperișului bisericii era degradată de mai mult timp. În urmă cu câțiva zeci de ani au fost efectuate lucrări de consolidare minimale,
dar care au cedat în timp. Din motive climatice degradările au avansat rapid, infiltrațiile de apă amenințând să ducă la prăbușirea acoperișului.

PROPUNERE DE PUNERE ÎN SIGURANȚĂ
S-a propus completarea elementelor structurale degradate ale acoperişului, înlocuirea laților și a țiglelor degradate de la nivelul bazilicii, cu intervenție etapizată, pe componente.

LUCRĂRI EFECTUATE
După documentarea componentelor de învelitoare ale sacristiei, s-a demontat atent parte din învelitoare și s-au înlocuit/completat elementele
structurale degradate (căpriori, cosoroabe, tiranți), apoi s-a completat cu țiglă manuală partea deteriorată a învelitorii. Execuția lucrărilor a fost finanțată de către organizația sașilor din Alțâna (HOG Alzen), de Siebenbürgische Stiftung și de alți donatori, dar n-ar fi fost posibilă fără sprijinul inimosului și energicului Hans Tekeser (Alzner Automotive) și a curatorului Rosemarie Müller. Lucrările au fost executate de către echipa condusă de meșterul Ernst Linzing din Mălăncrav. Asociația Monumentum, expertul MC arh. Ioan Bucur și arh. Hermann Balthes au contribuit pro-bono cu
documentația (de conservare) în regim de urgență. Mulțumirile noastre se îndreaptă atât către ei, cât și către S.C. TEMAD CO SRL din Brașov – sponsorul tradițional al Ambulanței pentru monumente care ne-a sprijinit cu uneltele necesare și echipamentul voluntarilor.

VOLUNTARI
Cornelia Florea, Erika Gnad Geb Binder, Daneasă Cristina, Eliza Toader, Andrei Buda, Andreea Maftei, Mihai Moldovan, Diana Muresan, Veronica Vaida, Eugen Vaida, Ștefana Paul.