Proiectul Ambulanța pentru Monumente – Moștenim Dăruind prezentat într-o broșură online
București, 23 februarie 2021. „Ambulanța pentru Monumente – Moștenim Dăruind”, proiect finanțat de Fundația Orange cu 32.000 lei, prin intermediul „Susține un ONG!” – program ce încurajează implicarea socială a angajaților Orange -, se finalizează prin publicarea online a unei broșuri de prezentare a activităților și rezultatelor.
Proiectul, desfășurat în perioada aprilie-decembrie 2020, a fost derulat de Asociația Monumentum și implementat prin colaborarea cu Asociația Atelierul de Patrimoniu, coordonatorul filialei Muntenia Nord a „Ambulanței pentru Monumente”. Activitățile proiectului au fost gândite în jurul primei intervenții din această zonă a țării, care a avut loc la vechiul spital din Filipeștii de Târg, județul Prahova. Principalul obiectiv propus prin proiect a fost pornirea demersurilor de salvare de la degradare a clădirii istorice abandonate. Pentru îndeplinirea obiectivului au fost urmărite două direcții: (1) stoparea degradărilor clădirii, pentru a-i crește șansele pentru conservare până la implementarea unui proiect de restaurare, și (2) crearea premiselor pentru formarea unei comunități locale responsabile față de patrimoniul construit, arhitectură și meseriile tradiționale. Activitățile au cumulat aproximativ 1800 de ore de muncă și au implicat cca 50 de voluntari, majoritatea provenind din București și din Filipeștii de Târg.
Activitățile principale ale proiectului au fost: (1) Atelierele de patrimoniu dedicate copiilor din comunitate; (2) Expoziție cu lucrările copiilor, în comunitate; (3) Intervenția la clădirea spitalului, (4) Expoziție cu prezentarea proiectului, în București și (5) Publicarea online a unei broșuri cu prezentarea proiectului – toate prezentate sumar mai jos.
Atelierele de patrimoniu dedicate copiilor din comunitate au avut loc online, în perioada mai-iunie 2020, și au fost valorificate prin expoziția realizată în localitate, deschisă publicului între lunile august și octombrie. Intervenția propriu-zisă (șantierul) a avut loc în luna august 2020 și a presupus lucrări de reparații și conservare a clădirii, minimale și cât mai reversibile, conform principiilor generale de intervenție asupra patrimoniului construit promovate pe plan internațional. Rezultatele intervenției au fost prezentate publicului prin expoziția din porticul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, în lunile noiembrie-decembrie 2020, alături de creațiile copiilor participanți la atelierele online, începutul documentării arhitecturale a clădirii și de planurile de viitor pentru ansamblul istoric ale celor implicați în proiect. Iar pentru ca informațiile cuprinse în cele două expoziții să ajungă la dispoziția publicului mai larg, acestea au fost asamblate într-o broșură în format digital, disponibilă online la adresa: http://bit.ly/AmbMuN2020

„Deși a fost un an neobișnuit, iar din această cauză multe dintre activitățile propuse prin proiect au avut un impact redus față de cel pe care am mizat inițial, ne-am îndeplinit de fapt toate obiectivele; ceea ce nu am reușit a fost clasarea ansamblului istoric, însă aceasta este o chestiune juridică delicată și am preferat să lăsăm lucrurile așa cum sunt, pentru a continua colaborarea cu autoritățile locale în vederea extinderii procesului de salvare și pentru celelalte clădiri. Cea mai mare realizare a proiectului, pe lângă încetinirea procesului de degradare a clădirii fostului spital din Filipeștii de Târg, este coagularea unui grup de lucru pe plan local dispus să preia continuarea demersurilor de salvare și de reabilitare pentru ansamblul istoric, și formarea profesională a unor tineri în domeniul patrimoniului – ceea ce în anumite privințe este mult mai important decât clasarea.” – Eugen Vaida, Președintele Asociației Monumentum și coordonatorul Ambulanței pentru monumente.

Despre vechiul spital din Filipeștii de Târg. Datat cu aproximație în anul 1908, fostul spital a făcut parte dintr-un program amplu de construcție a spitalelor rurale din perioada lui Carol I, fapt care îi sporește mult valoarea. În anul 1906 s-a deschis un credit finanțat de Ministerul de Interne pentru construirea a 32 de spitale rurale, câte unul în fiecare județ al Vechiului Regat, care urmau să poarte numele „Spitalul rural Regele Carol I”. Unul dintre aceste spitale a fost cel din Filipeștii de Târg, care cândva purta, la rândul său, inscripția numelui pe fațada principală, deasupra intrării. Remarcabil în cazul spitalului din Filipeștii de Târg este că s-au păstrat majoritatea elementelor arhitecturale originare: tâmplăriile, tencuiala și decorațiile fațadelor, șarpanta și învelitoarea, nefiind afectate de modernizări agresive. Ansamblul a funcționat ca instituție sanitară până în jurul anului 2000, când a fost abandonat. Între timp, clădirea s-a degradat considerabil, în special în zona acoperișului. Intervenția Ambulanței pentru Monumente a avut tocmai rolul de a frâna acest proces de degradare, pentru a crește șansele implementării unui proiect de restaurare.

Pentru mai multe informații: arh. Alexandra Teodor, coordonator proiect: 0740499138; ambulantamonumente.muntenian@gmail.com.
 
Despre Asociația Monumentum
Asociația Monumentum s-a înființat în anul 2012 și derulează mai multe programe și proiecte în domeniul patrimoniului construit, care integrează prin definiție componente din domeniile mai largi ale dezvoltării durabile și educației. Între principalele obiective ale Asociației se numără: salvgardarea arhitecturii tradiționale, formarea profesională în domeniul patrimoniului construit, angajarea comunităților locale în prezervarea patrimoniului, recuperarea patrimoniului imaterial și creșterea filantropiei în România. Mai multe detalii, aici: www.asociatiamonumentum.ro.

Despre Atelierul de Patrimoniu
Fondată în anul 2020, cu sediul în București, asociația Atelierul de Patrimoniu activează în domeniul patrimoniului construit și a preluat filiala Muntenia Nord a proiectului Ambulanța pentru Monumente, după modelul inițiat de Asociația Monumentum.

Despre Fundația Orange
Fundația Orange este o organizaţie non-profit care se implică în viaţa comunității, prin realizarea de proiecte de filantropie, menite să aducă schimbări pozitive în viaţa persoanelor dezavantajate. În cei peste 8 ani de activitate, Fundația Orange a investit peste 6.5 milioane de euro în proiecte de educație digitală pentru persoane defavorizate şi în proiecte de sănătate, educație, cultură în beneficiul persoanelor cu deficiențe de vedere sau de auz, în scopul integrării lor sociale. Pentru detalii, vizitați www.fundatiaorange.ro.