Velț, Biserica Evanghelică

2017-03-27-panouri-AMBULANTA_Page_6

PREZENTARE GENERALĂ
Biserica tip sală a fost construită în jurul anului 1400, stilul său aparținând din punct de vedere stilistic de goticul târziu. Închis spre partea de est, corul său generos este separat printr-un arc triumfal neobișnuit de înalt, de sală, el fiind iluminat prin intermediul a trei ferestre încheiate cândva în arc frânt. Pe peretele nordic nu există ferestre, în timp ce peretele sudic are trei ferestre înguste în arc frânt. Odinioară, spre apus, fațada deschidea un portal impresionant de circa doi metri înălțime și lat de 1.5 metri, el fiind zidit ulterior. Intrarea în biserică se face pe o singură ușă de acces aflată pe latura sudică, acces ce formează un alt arc frânt ce se profilează evident printr-o tencuială de mortar. Caturile de apărare aveau fiecare șapte metereze, câte două aflate în pereții corului și câte unul pe laturile estice ale absidei. Meterezele au formă dreptunghiulară, destinația lor fiind adresată armelor de foc.
Corul și sala sunt prevăzute cu boltă semicilindrică cu penetrații. În vest există un balcon pentru orgă, adăugat mai târziu. Orga este din 1812 și a fost reparată de meșterul Karl Einschenk în 1914. Din perioada gotică se păstrează tabernaculul și 2 clopote din secolele al XV-lea – XVI-lea. În partea de sud este situat turnul de poartă și clopotnița. Turnul este datat în partea de sud 1601, acesta servind ca clopotniță, având o înălțime de aproximativ 32 m. În sud-est se află o clădire care, în 1854, a fost construită ca primărie, este posibil ca în Evul Mediu pe locul respectiv să fi fost o capelă. În anul 1880 s-au făcut restaurări care au consolidat bolta actuală, corul a fost prevăzut cu un dublu cerc și în interior cu 8 bare transversale, partea inferioară a bisericii a fost reconstruită din piatră și cărămidă. Pereții laterali și bolta sunt construite numai din cărămidă. Conform censului din 1910, locuitorii satului, în număr de 987 de persoane, au decis să facă o restaurare generală în anul 1912.
Altarul baroc a fost distrus cu ocazia prăbușirii peretelui de est al corului, în 2002. O incintă ovală înconjoară biserica. Nemaiexistând o comunitate evanghelică în localitate, corul prăbușit nu a fost reconstruit.
Sursa: wikipedia.org

SITUAŢIA ANTERIOARĂ INTERVENŢIEI
După prăbușirea corului și a altarului din anii ’90 biserica a fost efectiv lăsată pradă degradărilor și devastării de către populația locală. Structura din stejar a acoperișului este afectată în câteva puncte și dislocată, însă mai poate fi salvată. S-au produs dislocări ale tiranților de lemn datorită unui sistem de structură neadecvat și au apărut dislocări ale majorității contrafișelor de la nivelul tiranților. Unele dintre cosoroabe și grinzi sunt putrede. O parte din lați sunt degradați. Țigla este degradată sau lipsește pe alocuri permițând infiltrarea apei meteorice.

PROPUNERE DE PUNERE ÎN SIGURANȚĂ
Se propune completarea elementelor structurale degradate inclusiv a laților și completarea elementelor lipsă sau degradate ale învelitorii. La nivelul corului și al altarului prăbușit se propune închiderea provizorie a golului rezultat. Este necesară luarea măsurilor de antiefracție prin montarea unei porți metalice provizorii la intrarea de sub turn.

LUCRĂRI EFECTUATE
S-au înlocuit toate elementele degradate ale învelitorii cât și lații degradați de pe nava principală. Pe partea sudică țiglele au fost luate la mână iar în rest au fost înlocuite local.