Șoimușeni, Biserica Ortodoxă de Lemn

12

PREZENTARE GENERALĂ
Momentul construirii bisericii nu se cunoaște cu exactitate, lista monumentelor istorice indicând drept perioadă a edificării sale, secolul al XVI-lea. Cele mai importante surse documentare indică faptul că în Șoimușeni, biserica a fost edificată înainte de anul 1848. Tradiția locală reține aducerea bisericii din localitatea Fericea, județul Maramureș, sat aflat tot în zona Chioarului, la distanță de 2 sate de Șoimușeni. În măsura în care această tradiție se bazează pe un fapt real, cel mai probabil acest eveniment a avut loc cândva în deceniile 3-4 ale secolului al XVIII-lea.

SITUAŢIA ANTERIOARĂ INTERVENŢIEI
Starea tehnică de ansamblu era deosebit de degradată în cazul majorității elementelor, iar în cazul turnului a fost prezentă o stare de precolaps, care necesită intervenție de urgență pentru punerea în siguranță. Principala problemă în cazul pronaosului/naosului și altarului era reprezentată de existența nodurilor/elemente dislocate/rupte, care aveau ca și cauză starea deformată a bisericii.
Starea deformată a bisericii (și înclinarea turnului) se datora în principal lipsei fundațiilor care a dus la o tasare excesivă a segmentului pronaosului.
Degradarea învelitorii și lipsa întreținerii în ultimii zeci de ani au condus la apariția unor segmente de lemn degradate care la rândul lor necesită intervenție.
Același tip de intervenție a fost necesar și în cazul tălpilor de rezemare biologic degradate. Învelitoarea s-a degradat într-un mod accelerat,
producându-se infiltrații de apă care au pus în pericol structura acoperișului și pictura murală. Lețurile erau subdimensionate și în mare parte afectate de putregai. Paratrăznetul existent era degradat și nu mai era funcțional.

PROPUNERE DE PUNERE ÎN SIGURANȚĂ
Gradul de intervenție propusă a fost de reabilitare structurală și arhitecturală. Se propun intervenții de reconstrucție a fundațiilor și de refacere a zidăriei uscate și intervenții de reabilitare asupra zidurilor prin înlocuirea tălpilor degradate, prin refacerea îmbinărilor între tălpi, respectiv a blocajelor rupte unde este cazul. Intervențiile asupra planșeelor vor fi de reabilitare/restaurare, nu se propun intervenții de consolidare. Șarpanta se va consolida și se va reabilita, segmentele degradate fiind secționate-schimbate. Se va demonta învelitoarea degradată din șindrilă și se va monta o învelitorare nouă din același material care să respecte dispunerea, dimensiunea, materialul și tehnica de confecționare a celui existent. De asemenea se va monta un paratrăznet.

LUCRĂRI EFECTUATE
S-au refăcut fundațiile din piatra pe laturile de sud și est, s-au înlocuit și completat tălpile de stejar degradate, s-a înlocuit unul dintre stâlpii turnului care a fost fulgerat,s-a adus la verticală turnul prin rotire și s-a montat o nouă învelitoare cu păstrarea lețurilor istorice.