Porț, Biserica Greco-Catolică de Lemn

Propunere de punere în siguranță

Înlocuirea învelitorii de șindrilă a bisericii, vechi și deteriorate cu una nouă, din același material, realizată în manieră tradițională, după specificul zonei (relevant de fotografii vechi ale bisericii precum și de cele câteva bucăți de șindrilă veche găsite în pod). Apa provenită din precipitații a afectat decorul pictat al bisericii.

Lucrări efectuate

A fost îndepărtată învelitoarea de șindrilă a bisericii. În urma dezvelirii bisericii s-a constatat că grinda prispei a fost afectată de-a lungul timpului de apa precipitațiilor, fiind găurită/fărâmițată în interior pe zone intinse (de aprox. 2 m). Decizia luată a fost de a înlocui această grindă cu una nouă, realizată în mod traditional, de un meșter dulgher din zonă. Cu această ocazie au fost înlocuiți o serie de aruncători de apă de pe laturile de sud, nord și est și a fost întărit un corn al bisericii. Pentru montarea noii învelitori de șindrilă au fost montate noi lețuri, din lemn de rășinoase dar au fost păstrate și cele istorice, regăsite în partea superioară a șarpantei. Șindrila utilizată pentru refacerea învelitorii bisericii este șindrilă cu lungimea de aproximativ 40 cm, lată de 10-15 cm, din lemn de rășinoase, despicat pe fibră, horjită, cu margine dreaptă. Până în acest moment a fost bătută șindrila nouă pe latura de nord a bisericii și pe absida altarului. A fost refăcută podirea prispei bisericii.

După finalizarea schimbării învelitorii urmează ca aceasta să fie tratată cu substanțe specifice pentru creșterea durabilității și să fie refăcută instalația de paratrăsnet a bisericii.

Beneficiar: Parohia Greco-Catolică Porț

Locație: sat Porț, com. Marca, jud. Sălaj