Gherdeal, Biserica „Sf. Nicolae”

2017-03-27-panouri-AMBULANTA_Page_4

PREZENTARE GENERALĂ
Gherdealul este situat la 10 kilometri de gara Olteț (pe săsește Besembav) și este așezat între dealuri acoperite de păduri. Istoricul acestui sat este în strânsă legătură cu al Cartei Oltului.
Biserica ortodoxă din Gherdeal este un edificiu de plan rectangular, cu structura într-o singură navă și compartimentare rituală a spațiului interior, în naos și pronaos. Absida de răsărit, decroșată este de formă poligonală neregulată, cu cinci laturi (cele laterale dispuse perpendicular pe latura estică a navei). Evidențierea formei pentagonale, atât la exterior cât și la interiorul absidei, marchează o influență a arhitecturii bisericilor gotice, fapt care indică posibilitatea ca meșterii constructori să fi provenit din mediul săsesc. Expresie a aceleiași înrâuriri occidentale, turnul clopotniței, de secțiune pătrată, e atașat extremității vestice a navei.
Dimensiunile generale ale clădirii sunt de 15.91 m în lungime si 5.90 m în lățime, înălțimea edificiului atingând, la coama acoperișului, 6.17 m, nivel peste care turnul se înalță cu încă 10.98 m. În grosimea pereților de nord și de sud ai navei, zidiți din cărămidă și piatră de carieră cu suprafețe neregulate, se deschid ferestre dreptunghiulare,
încheiate în arc plat. Se găsesc, într-o dispunere simetrică: două perechi în naos și o a treia, în nartex. Spațiul navei se delimitează la est, față de compartimentul sanctuarului, prin iconostasul, conceput la Gherdeal ca un perete de zidărie plin, cu trei deschideri în partea inferioară și o firidă încheiată în arc plat, în ax, deasupra ușilor împărătești. Doi montanți sprijină iconostasul în zona sa intermediară (structura lor a cedat fiind înlocuiți recent, în mod provizoriu, cu doi stâlpi din lemn de stejar) și două coloane angajate, la extremități (vizibile doar din interiorul absidei). Deschiderile ferestrelor, de dimensiuni și forme similare celor din navă, se distribuie în zona absidei, situându-se una în ax și alte două pe laturile exterioare ale poligonului. Pereții dinspre nord-est și sud-est, dispuși oblic față de axul monumentului și care nu au ferestre sunt prevăzuți, în schimb, cu firide încheiate în arc plat, corespunzătoare proscomidiarului și diaconiconului. O masă îngustă de zid, adosată laturii de nord a absidei, servește aceleași rânduieli liturgice, a Proscomidiei.
În privința sistemului de acoperitori, spațiile interioare ale bisericii ortodoxe din Gherdeal manifestă o particularitate foarte rar întâlnită în arhitectura de cult din Transilvania. Aceasta constă în faptul că deasupra perețiilor de zidărie, care formează elementele verticale, de sprijin ale navei meșterii au suprapus o boltă în leagăn, cu dispunere axială, însă nu de zidărie, ci construită în întregime din lemn. Scândurile, orientate pe direcția axului, au fost montate pe patru arce transversale, care alcătuiesc osatura exterioară a bolții.
În sanctuar, bolta absidală e zidită, însă pune în evidență un sistem la fel de neobișnuit. Aceasta se compune dintr-o calotă sferică, a cărei secțiune tinde să capete o formă hexagonală, către nivelul unde se suprapune cu laturile poligonului descris în plan, de pereții verticali ai absidei. Racordul se realizează prin intermediul a șase arcuri inegale și a tot atâtor triunghiuri sferice. Turnul clopotniță, pe a cărui fațadă de apus se remarcă existența unui element de decor arhitectural, de forma unui ochi circular, e sprijinit direct la nivelul solului, având deschideri în arcadă, la nord și la sud. Situată sub turn, ușa de acces în interior se deschide în ax, pe latura vestică a navei. La nivelul arcadelor, chiar deasupra intrării, se înalță o bolta turtită, în cruce. Bolta navei este cuprinsă în volumul general al unui acoperiș înalt, în două ape, cu învelitoare de țigle ascuțite. Deasupra absidei, acoperișul este fațetat și puțin mai scund. Acoperitoarea turnului vestic, pornește ca un trunchi de piramidă, scurt și cu baza pătrată, la care se articulează coiful piramidal înalt și ascuțit, de secțiune octogonală.

SITUAŢIA ANTERIOARĂ INTERVENŢIEI
Amenajarea în urmă cu 5 ani a unei învelitori provizorii dintr-o folie hidroizolatoare a făcut ca, într-o primă fază, pictura bolții naosului să se degradeze din cauza condensului ridicat. În timp, această hidroizolație s-a degradat permițând infiltrarea apei, ceea ce a condus la degradarea picturii.

PROPUNERE DE PUNERE ÎN SIGURANȚĂ
Se propune refacerea urgentă a învelitorii de peste altar și naos și închiderea cu o structură ușoară din lemn a timpanului dintre altar și naos, apa meteorică afectând deja iremediabil pictura și structura reprezentată de zidul de la nivelul catapetesmei.

LUCRĂRI EFECTUATE
S-a efectuat înlocuirea membranei hidroizolante deteriorate de la nivelul altarului și a naosului cu una definitivă din țiglă ceramică manuală. Țigla ceramică de formă triunghiulară a fost achiziționată din zona Țara Bârsei, zona din care provenea învelitoarea originală. Mulțumiri speciale pentru susținere și implicare lui Lect. Dr. Ioan Ovidiu Abrudan, Lect. univ. Dr. Cristina Dăneasă și Maria Modi.