Povergina, Biserica arsă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”

Ofsenița, Biserica Romano-Catolică „Sfântul Vendelin”

Jupânești, Biserica „Cuvioasa Paraschiva”

Dragomirești, Biserica de Lemn

Crivina de Sus, Biserica de Lemn

Banloc, Turn de Pază