CALENDAR INTERVENȚII 2021

AMBULANȚA PENTRU MONUMENTE TRANSILVANIA SUD

Biserica Evanghelică Fortificată – loc. Beia, com. Cața, jud. Brașov, 23 aprilie – 14 mai

Biserica Evanghelică din Beia este o biserică fortificată având un zid de incintă pe al cărui perimetru se află mai multe turnuri și care de-a lungul timpului au servit la apărarea incintei. Turnurile reprezintă un element important al fortificației dar unul destul de neglijat în momentul de față. De-a lungul timpului turnurile și-au pierdut utilitatea de apărare sau dedepozitare, astfel odată cu pierderea functiunii a început și procesul de degradare. Pentru a stopa degradările datorate infiltrațiilor apei meteorice se va interveni asupra învelitorii turnului de est și a turnului poligonal (de vest) prin înlocuirea laților, demontarea, trierea , redispunerea țiglelor și completarea celor lipsă cu elemente din ceramică manufacturată, identice ca formă, dimensiune, dispunere, proprietăți mecanice și tehnică de confecționare.

Castelul Brukenthal – loc. Micăsasa, jud. Sibiu, 23 mai – 13 iunie

Castelul Brukental a fost construit în secolul al XVI-lea, de către Samuel von Brukental, al cărui nume îl și poartă. În perioada comunismului castelul și-a schimbat funcțiunea devenind sediu al Casei de Economii și Cosemnațiuni, iar ulterior scoală. Odată cu construirea noii școli din apropierea castelului, acesta nu a mai prezentat vreun interes real de reutilizare pentru comunitate, iar în acest moment se degradează accelerat. Pentru a opri degradările care afectează întreaga clădire prin infiltrațiile apei meteorice, se va intervenii asupra învelotorii castelului prin înlocuirea laților degradați, redispunerea și completarea elementelor ceramice lipsă, cu elemente de ceramică de aceeasi factura(sau similara). Înacelași timp se vor înlocui jgheaburile și burlanele.

Biserica de lemn cu hramul,, Sfântului Gheorghe ” – loc. Șesuri, com. Măgirești, jud. Bacău, 13 iunie – 4 iulie

Biserica de lemn cu hramul,, Sfântului Gheorghe ” din Șesuri, este o biserică de dimensiuni mici, bine proporționată și așezată într-un context cu certe valențe peisagere. Biserica datează de la 1648 fiind folosită în scop religios până în 1996, ulterior aceasta nu a mai trezit interesul pentru vreo utilizare. De-a lungul timpului s-au petrecut o serie de intervenții nepotrivite și degradări vizibile asupra cărora trebuie intervenit urgent. Pentru a stopa degradările bisericii se va intervenii asupra învelitorii prin înlocuirea acesteia cu una din șiță, cât și prin înlocuirea elementelor nestructurale degradate.

Casa „Citera” – oraș Zlatna, jud. Alba, 20 iunie – 11 iulie

Casa „Citera” este o casă amplasată la nord-este de orașul Zlatna într-o zona izolată, sub Masivul Dâmbău. Este o casă specifică arhitecturii vernaculare a satelor risipite pe înălțimi, cum sunt cele din această zonă. Casa, pe langă arhitectura simplă și patina materialelor locale din care este construită are o inscriptie cu datarea momentului construcției – 1849 , rar întalnită în arhitectura civilă rurală.

Învelitoarea clădirii, în momentul de față este din elemente ceramice de factură industrială care nu corespund perioadei de construcție a clădirii dar nici cu materialele întâlnite local. Pentru a reduce degradările din infiltrații cât și cele datorate încărcarii învelitorii actuale, se va îndepărta învelitoarea din elemente ceramice de factura industrială, se va intervenii asupra structurii șarpantei, se vor inlocui lații și se va pune o învelitoare de șindrilă specifică zonei. În același timp se va completa o parte a elementelor structurale degradate: căpriori, cosoroabe, coarde, bârne ale pereților și se va interveni la sistemul de drenaj perimetral al clădirii.

Documentația de clasare în LMI a acestei clădiri este în curs de realizare.

Sinagoga Făgăraș – mun. Făgăraș, jud. Brașov, 5 – 31 iulie

Este una dintre clădirile puțin cunoscute cu acest tip de funcțiune. A fost construită la jumătatea secolului XIX, iar de-a lungul timpului „Steaua lui David” amplasată în vârful turnului a ținut vie succesiunea serviciilor religioase. Sinagoga a fost închisă definitiv în anii 1980, odată cu închiderea ei au început degradările care continuă până în zilele noastre. Pentru a pune în sigurantă clădirea se va interveni la completarea elementelor degradate ale acoperișului și ale învelitorii din țigle ceramice de factură tradițională. În cazul învelitorii se vor înlocui lații degradați și se vor redispune și completa elementele ceramice lipsă cu elemente ceramice de aceeași factură (sau similară).

Biserica de zid cu hramul „Arhanghelul Mihail”- loc. Gurasada, jud. Hunedoara, 7 septembrie – 7 octombrie

Primele faze constructive ale bisericii datează de la XI-XII ceea ce o fac una dintre cele mai vechi biserici în stil romanic de pe valea Mureșului. Pictura interioară este și ea una dintre cele mai vechi și valoroase picturi din țară, aceasta datează cel mai probabil din secolul XIV peste care s-a așternut una mai nouă datată la 1765.

Datorită vechimii, arhitecturii aparte, dar și a picturii bine conservate la interior, biserica a ajuns unul dintre cele mai cunoscute monumente de pe teritoriul țării, însă nici pe departe atent întreținute. Învelitoarea realizată din șindrilă de esență de foioase are o vechime de trei decenii, prezintă o serie de degradări accentuate și nu mai poate asigura protecția structurii clădirii și a picturii de la interior. Intervenția va cuprinde înlocuirea lețurilor degradate și montarea unei învelitoari noi din șindrilă similară care să prelungească viața atât a picturii interioare cât și a structurii edificiului.

Intervenția se va realiza în funcție de strângerea fonurilor necesare pentru aceasta.

AMBULANȚA PENTRU MONUMENTE ARAD

Cuptorul de topit fier Jumelț – loc. Zimbru, com. Zimbru, jud. Arad, 9 – 30 aprilie

Cuptorul de topit fier – Jumelț, din comuna Gurahonț, localitatea Zimbru, județul Arad, monument istoric, clasat în LMI sub codul AR-II-m-B-0066, se află în proprietatea Consiliului Județean Arad și în administrarea Complexului Muzeal Arad. Cuptorul de fier Jumelț a fost construit în perioada 1844-1865, din blocuri de piatră susținute de plăci de fontăși cărămidă arsă. Obiectul intervenției îl constituie eliminarea vegetației invazive, completarea monumentului cu piatră și var hidraulic.

Biserica de lemn cu hramul „Sf. Cosma şi Damian“- loc. Vidra, com. Vârfurile, jud. Arad, 12 iulie – 7 august

Biserica de lemn cu hramul „Sf. Cosma şi Damian“ din localitatea Vidra, comuna Vârfurile, județul Arad, monument istoric, clasată în LNMI sub codul AR-II-m-B-00658, datează din anul 1724. Învelitoarea bisericii s-a degradat într-un mod accelerat în ultimii ani, în prezent producându-se infiltrații de apă care pun în pericol intreaga structura, aflată deja în stare avansată de degradare. Obiectul intervenției îl constituie demontarea învelitorii degradate din draniță și montarea unei învelitori noi din același material care să respecte dispunerea, dimensiunea, materialul și tehnica de confecționare a celui existent.

Biserica de lemn „Înălțarea Domnului“ – loc. Budești, com. Pleșcuța, jud. Arad, 3 – 15 septembrie

Biserica de lemn cu hramul „Înălțarea Domnului“ din localitatea Budești, comuna Pleșcuța, județul Arad, monument istoric, clasat în LNMI sub codul AR-II-m-A-00592, datată în anul 1772, se află în proprietatea parohiei Budești. Din cauza infiltraţiilor şi a lipsei întreţinerii, structura a colapsat. Obiectul intervenției îl constituie protejarea ruinei printr-o suprastructură, inventarierea elementelor dislocate ce pot fi recuperate și protejarea acestora in situ, sau prin depozitarea într-o construcţie provizorie ce va fi construită pe amplasament.

AMBULANȚA PENTRU MONUMENTE SĂLAJ

Biserica de lemn cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” – loc. Hida, jud. Sălaj, 15 aprilie – 15 mai

Intervenția de urgență vizează repararea și înlocuirea actualei învelitori de șindrilă care în prezent este foarte deteriorată. Găurile mari din învelitoarea de șindrilă au permis apei provenite din precipitații să se infiltreze în interiorul bisericii, afectând ireversibil pictura naosului, realizată în anul 1802. În lipsa unor acțiuni rapide, degradările constatate la această biserică se pot extinde și mai mult, afectând scândurile bolții, cornii bisericii sau cosoroaba prispei. Noua șindrilă va fi realizată în manieră tradițională, cu respectarea specificiului zonei: lungă de aproximativ 40 cm, horjită, cu margine dreaptă. Totodată, urmează a fi montată o instalație de paratrăsnet adecvată (în prezent, biserica monument istoric nu are oastfel de instalație).

Biserica de lemn cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”- loc. Bozna, com. Treznea, jud. Sălaj, 15 august – 15 septembrie

Intervenția de urgență vizează repararea și înlocuirea actualei învelitori de șindrilă, extrem de deteriorată. De asemenea, lucrările avute în vedere vizează scoaterea învelitorii mai vechi, de tablă, păstrată sub actuala învelitoare de șindrilă. Acest strat dublu, șindrilă și tablă, o condus la formarea unui microclimat cu o temperatură prea ridicată în timpul verii, situație ce a condus la deshidratarea stratului pictural și implicit, la fragilizarea acestuia. Se vor completa sau înlocui și o parte a scândurilor ce închid galeria turnului. Noua învelitoare de șindrilă va fi realizată din șindrilă realizată manual, cu respectarea specificului zonei. Urmează a fi montată o instalație de paratrăsnet adecvată (în prezent, biserica monument istoric nu are o astfel de instalație).

AMBULANȚA PENTRU MONUMENTE BANAT

Biserica Romano – Catolică „Sfântul Vendelin” – loc. Ofsenița, com. Banloc, jud. Timiș, 21 martie – 30 aprilie

Continuarea șantierului de la biserica romano-catolică din satul Ofsenița (comuna Banloc, județul Timiș) început în toamna anului 2020 propune finalizarea structuriide protecție a coronamentului zidului nordic al navei, realizarea și montarea unei ferme deasupra altarului precum și completarea învelitorii din zona expusă a acestuia. La nivelul turnului se propune completarea zidăriei dislocate de la partea superioară a acestuia, precum și montarea unui nou coif, a cărui structură și învelitoare va fi realizată la sol, urmând a fimontat ulterior pe poziția finală.

Biserica Romano – Catolică – loc. Bobda, com. Cenei, jud. Timiș, 26 – 29 aprilie

Biserica romano-catolică din satul Bobda, comuna Cenei (cod LMI TM-II-m-A-06188), cunoscută și ca Mausoleul Csávossy, este cu siguranță unul dintre cele mai cunoscute și îndrăgite edificii ale Banatului. Cu toate acestea, starea de degradare a clădirii se accentuează cu fiecare an trecut, astfel încât Ambulanța pentru Monumente – Banat și-a propus salvarea sa. Acțiunile pregătite pentru anul 2021 presupun igienizarea arealului peisager din jurul monumentului, prin toaletări și defrișări punctuale, degajarea molozului, atât din exteriorul clădirii cât și din interiorul acesteia, inventarierea și clasificarea elementelor de patrimoniul mobil existent precum și realizarea unei scanări cu laser a întregului edificiu în vederea elaborării studiilor de specialitate care vor sta la baza continuării intervenției de anul viitor.

Depozit de cereale – loc. Giera, jud. Timiș, 12 – 24 iulie

Intervențiile propuse asupra Depozitului de cereale din comuna Giera (cod LMI TM-II-m-B-06234) vizează în primul rând completarea și consolidarea porticului de acces în clădire, zona cea mai afectată a edificiului. Se va interveni punctual și la nivelul șarpantei,prin închiderea golurilor expuse, înlocuirea elementelor degradate (astereală, șorțuri detablă), precum și prin completarea zonelor lipsă ale învelitorii.

Turn de alimentare furnal – oraș Bocșa, jud. Caraș-Severin, 9 august – 30 septembrie

Intervențiile de punere în siguranță a ansamblului format din Turnul de alimentare furnal(cod LMI CS-II-m-B-11037) și a Ansamblului stăvilar şi canal aducţiune apă (cod LMI CS-II-a-B-11038) din localitatea Bocșa, județul Caraș-Severin, presupun demontarea elementelor șarpantelor și ale învelitorii aflate în stare avansată de degradare și refacerea acestora prin plombări punctuale și completări ale elementelor lipsă. De asemenea în cadrul intervenției se va realiza o nouă structură de acoperire a turnului furnalului. Complementar intervențiilor asupra corpurilor de clădire se vor inspecta starea de degradare acanalului de aducțiune precum și a aliniamentului de arbori seculari din proximitatea ansamblului.

AMBULANȚA PENTRU MONUMENTE MUNTENIA NORD

Biserica de lemn cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” – loc. Butoiu de Sus, com.Hulubești, jud. Dâmbovița, 19 iulie – 7 august

Mica biserică din lemn, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (DB-II-m-B-17397), este datată conform LMI în anul 1855, însă posibil mai veche (1790). Abandonată de ani buni, întru cât devenise neîncăpătoare, în prezent pridvorul este în pericol de prăbușire, iar învelitoarea este foarte degradată, producându-se infiltrații de apă la interior. Intervenția va urmări refacerea învelitorii cu draniță de stejar, similară celei existente, respectiv punerea în siguranță a pridvorului.

AMBULANȚA PENTRU MONUMENTE MOLDOVA NORD

Zidul de incintă cu statui al bisericii cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” – loc. Hilișeu-Horia, jud. Botoșani, 1-10 iulie / 8-17 Iulie

Biserica de lemn din Hilișeu-Horia este un ansamblu cu elemente de arhitectură de factură atât bizantin-ortodoxă cât și romano-catolice, care se află în localitatea omonimă, în județul Botoșani, a fost construită în anul 1802 și poartă hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Se integrează într-un ansamblu valoros, în care se remarcă o poartă cu clopotniță integrată, ziduri laterale cu statui din piatră și un monument funerar în amintirea familiei ctitorilor. Statuile așezate pe coronamentul zidului de incintă reprezintă pe Iisus între cei doisprezece apostoli, în mărime naturală și sunt unice în România.

Intervenția va consta în îndepărtarea de pe un tronson a tencuielilor de reparație realizate cu mortare pe bază de ciment și înlocuirea cu o tencuială pe bază de mortar de varhidraulic, biocidarea și îndepărtarea depunerilor aderente de pe câteva statui și consolidarea suprafeței cu o soluție pe bază de etil silicați.

Casa administrativă a complexului Salinei Cacica – loc. Cacica, jud. Suceava, 27 august – 18 septembrie

Cercetările arheologice din a doua jumătate a sec XX, efectuate la Cacica au scos la iveală că în această zonă s-au desfașurat activităti de exploatare a sarii recristalizate din saramură încă din neoliticul timpuriu. Acestea fiind cele mai vechi urme de exploatare de acest tip. De-a lungul timpului zona a prezentat un constant interes datorită zacamintelor de sare gemă.

Spre sfarșitul sec XVIII imperiul Habsburgic, prin Administrația militară a Bucovinei, decide să asigure locuitorii zonei, cu sare alimentară din ce va deveni ulterior Salina Cacica. În acest moment încep lucrări de construcție pentru a exploata salina, dar si pentru a o administra. Aceste lucrări sunt terminate la 1791 cand începe exploatarea efectiva a salinei.

Imobilul asupra căreia dorim să intervenim face parte din incinta complexului și este fosta clădire administrativă. Ne propunem să realizăm lucrări de punere în siguranță a planșeului de peste parter, reparații punctuale la învelitoare, înlocuirea învelitorii pe latura de vest a corpului central și înlocuirea în totalitate a învelitorii corpului secundar. Materialul folosit pentru noua învelitoare va fi plăci de eternit.

AMBULANȚA PENTRU MONUMENTE OLTENIA VEST

Biserica veche din cimitir cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” – loc. Velești, com. Murgași, jud. Dolj, 5 mai – 3 iunie

Se găsește în cimitirul satului aceasta ne mai fiind folosită în scop religios de o perioada lunga de timp. Nu sunt cunoscute foarte multe date istorice despre ea, însă este de o frumusețe aparte. Există povești despre aurul lui Tudor care ar fi fost îngropat acolo. Din podeaua altarului s-au scos cărămizi în speranța descoperirii unor comori.

Din bătrâni se spune că a fost ctitorită în 1786 de protopopul Ioan Velescu.

Biserica are nevoie urgentă de punere în siguranță prin înlocuirea, elementelor degradate ale acoperișului și a învelitorii din șindrilă, pentru a stopa degradarea clădirii și pentru ca pictura originală din interior sa nu sufere degradari din aceste cauze.

Biserica veche cu hramul „Sf. Nicolae”– loc. Bistreț, jud. Dolj, 15 august – 5 septembrie

Bistreț este locul în care familia Mihail a ridicat o biserică în anul 1826. Este familia care a lăsat moștenire acestei țări o avere imensă. Dinu Mihail a construit în Craiova clădirea impresionantă care adăpostește în prezent Muzeul de Artă. Fiul său, Jean Mihail a fost unul dintre cei mai bogaţi oameni din ţară, la acea vreme. Este cel care a girat România pentru un împrumut extern în timpul marii crize financiare din 1929-1933 și care și-a lăsat întreaga avere statului român.

În biserica de la Bistreț se găsește singurul tablou votiv în care sunt pictați bunicul și străbunicul lui Jean Mihail.

Biserica veche Sf Nicolae are nevoie urgentă de reparații, pentru că se află într-o stare avansată de degradare. Acoperișul acesteia neceisitând deja un sprijin în zona de pridvor iar pe întreaga suprafață a sa exitând elemente lipsă care permit infiltrațiile apei meteorice. Intervenția are în vedere inlocuirea laților degradati și a elementelor ceramice lipsă sau deteriorate, cu unele de factură identică. În același timp se va interveni și asupra structurii șarpantei prin suplimentarea căpriorilor.