ABOUT

Ambulanța pentru Monumente este o inițiativă a Asociației Monumentum care își propune să acționeze eficient în domeniul salvgardării patrimoniului imobil prin punerea în siguranță a unor obiective de patrimoniu importante aflate în stare avansată de degradare sau de precolaps. Peste 600 de monumente istorice din România aflate în proprietate privată sau publică așteaptă salvarea de urgență și numărul lor crește îngrijorător. Proiectul “Ambulanța pentru Monumente” al Asociației Monumentum, prin intermediul căruia se realizează punerea în siguranță a patrimoniului cultural imobil cu ajutorul voluntarilor, al meșterilor și al comunitaților locale sub stricta supraveghere a specialiștilor din domeniul conservării și restaurării monumentelor istorice a fost răspunsul la lipsa de reacție a ministerului de resort în fața necesității salvgardării patrimoniului. Acolo unde proprietarul oferă materialele de construcție necesare, „Ambulanța pentru monumente”, a cărei principal susținător este Alteța Sa Regală, Prințul de Wales, acționează pentru punerea în siguranță a monumentului cu ajutorul unei autoutilitare echipate cu uneltele necesare. Proiectul și-a propus salvgardarea patrimoniului imobil și realizarea evidenței patrimoniului; creșterea nivelului de pregătire profesională a specialiștilor prin educație non-formală participativă după sistemul „hands on training”, recuperarea tehnicilor tradiționale și a materialelor locale, implicarea comunitaților în acțiunile de salvgardare a patrimoniului și crearea de noi audiențe.

Cele mai importante realizări sunt: inaugurarea unei rețele de ambulanțe la nivel regional gestionată de diferite organizații, mobilizarea comunitaților locale în prezervarea patrimoniului și atragerea unui mare număr de parteneriate public-privat prin colaborarea cu autoritațile locale și regionale pentru finanțarea monumentelor. Până în prezent s-au înființat 3 ONG-uri care au preluat activitatea în zona Banat (Timiș și Caraș-Severin), județul Arad și județul Sălaj.