velt_01_dsc_4297

Velţ, biserica evanghelică

Sec. XIII

Situație existentă

După prăbușirea corului și a altarului din anii ’90 biserica a fost efectiv lăsată pradă degradărilor și devastării de către populația locală. Structura din stejar a acoperișului este afectată în câteva puncte și dislocată, însă mai poate fi salvată. S-au produs dislocări ale tiranților de lemn datorită unui sistem de structură neadecvat și au apărut dislocări ale majorității contrafișelor de la nivelul tiranților. Unele dintre cosoroabe și grinzi sunt putrede. O parte din lați sunt degradați. Țigla este degradată sau lipsește pe alocuri permițând infiltrarea apei meteorice.

Propunere de punere în siguranță

Se propune completarea elementelor structurale degradate inclusiv a laților și completarea elementelor lipsă sau degradate ale învelitorii. La nivelul corului și al altarului prăbușit se propune închiderea provizorie a golului rezultat.Este necesară luarea măsurilor de antiefracție prin montarea unei porți metalice provizorii la intrarea de sub turn.

Lucrări efectuate

S-au înlocuit toate elementele degradate ale învelitorii cât și lații degradați de pe nava principală. Pe partea sudică țiglele au fost luate la mână iar în rest au fost înlocuite local.

VOLUNTARI
Ștefan Vaida, Eugen Vaida, Veronica Vaida

DONATORI