Seleuș, moară

Seleuș, comuna Zagăr

Terenul este înclinat și se află în stare bună.

Sistemele de drenare/scurgere a apelor sunt inexistente.

Fundațiile și structura portantă se păstrează în stare bună.

Paramentul se află în stare avansată de degradare.
Sunt vizibile crăpături și fisuri la nivelul paramentului, pe unele zone lipsește complet.

Fațadele nu prezintă decorații. Este păstrată doar decorația ancadramentului de lemn al ușii de acces la parter.

Elementele structurale ale acoperișului se află în stare de degradare. Grinzile, cosoroabele și căpriorii sunt afectați de infiltrații de apă.

Învelitoarea se află în stare de degradare, lipsesc țigle și coame, majoritatea sunt deplasate.

Propunere de punere în siguranță:
Se propune înlocuirea elementelor degradate ale acoperișului, completarea țiglelor și a sistemului de drenare/scurgere a apelor.