Sânpaul, castelul Haller

Sânpaul, comuna Sânpaul
sec. XVII-XVIII

MS-II-m-A-15798.01

Starea terenului este bună.

Lipsește sistemul de drenare/scurgere a apelor.
Apa de ploaie se infiltrează în pereții fundației ceea ce a dus la o erodare avansată a acestora.

Fundațiile sunt deteriorate în proporție de 30-40%.
Suprafața de sprijin este mică și este posibilă prăbușirea unor părți ale construcției în viitorul apropiat.

Structura portantă este grav deteriorată.
Bolțile de la subsol și stâlpii portanți sunt prăbușiți în proporție de 40%.
Tavanele de lemn nu au sprijin pe o suprafață de 30%.

Sistemul de compartimentare lipsește la cele 3 nivele.
Accesul la subsol și la nivelele superioare parterului este inexistent, scările lipsesc.
Ușa de la accesul secundar în clădire lipsește.

Paramentul lipsește în proporție de 20-30% pe fațade.
Sunt două straturi de tencuială vizibile.
La nivelul parterului tencuiala lipsește în proporție de 50%.

Decorațiile se află în stare avansată de degradare.
Cornișa portalului lipsește în proporție de 70%.
Inscripția cu anul 1660 din piatră este ușor descifrabilă.
Cornișele sunt complete în proporție de 90%.
Coloanele și capitelurile portalului sunt deteriorate în proporție de 70%. Ancadramentele ferestrelor lipsesc 50% pe fațada de est.
Se mai păstrează conturul unei inscripții greu descifrabile “MDCCLII” (1752).
Tencuiala nouă (din secolul al-XX-lea) acoperă un strat mai vechi care ascunde o varietate mai mare de decorații.

Starea acoperișului în general este bună.
Lipsesc căpriori și lați pe o porțiune de 3,4 m.

Învelitoarea este în general acceptabilă.
Lipsesc țigle complet pe o suprafață de 10 mp.
Lipsesc țigle în general în proporție de 5%.
Lipsesc coame în proporție de 50%.

Propunere de punere în siguranță:

Se propune subzidirea fundațiilor și completarea acoperișului cât și a învelitorii cu elementele lipsă: căpriori, lați, țigle și coame.