Petrilaca, biserica reformată cu turn-clopotniță

Petrilaca, comuna Cuci
1782-1786(biserica) 1861 (turnul)

MS-II-m-A-15754

Terenul este stabil, orizontal în plan.

Ca sistem de drenare/scurgere a apelor sunt existente șanțuri care evacuează apa într-un canal aflat la 10 m de biserică.

Starea fundațiilor și a structurii portante este bună.

Paramentul lipsește în proporție de 8-9 mp pe fațada turnului.
Biserica a fost renovată recent.
Este vizibil un strat de tencuială mai vechi sub cel actual(șpritz).

Elementele decorative sunt puține.
Cornișa turnului este distrusă în proporție de 20-25% prin prăbușirea acoperișului.
Se păstrează o pisanie situată deasupra intrării principale.

Propunere de punere în siguranță:
Se propune refacerea paramentului erodat.