img_1772

Viștea de Jos, hanul vechi

1827

BV-II-m-B-11844
Starea terenului este bună.

Lipsa burlanelor de pe întreg perimetrul clădirilor a condus la dirijarea lor către baza fundațiilor iar lipsa sistematizării terenului a făcut ca o cantitate considerabilă de apă să se scurgă în piviniță de oricâte ori plouă. Terenul este stabil.

Fundațiile din piatră se prezintă într-o stare relativ bună cu excepția zonei din mijlocul clădirii vechi de pe latura de est care au s-au deplasat înspre exterior.

Există un număr mare de fisuri pe întreg perimetrul clădirii în ciuda existenței unor chei metalice dispuse pe direcția transversală. Crăpăturile și fisurile sunt cauzate de alunecarea fundațiilor din cauza infiltrațiilor de apă. Grinzile din pivnița clădirii noi sunt afectate de putregai, la fel și butucii din lemn care închid tavanul pivniței. Infiltrațiile de apă din acoperiș au degradat și pardoseala de la nivelul parterului în câteva zone, ceea ce a dus la prăbușirea tavanelor și a pardoselilor.

Structura de închidere si compartimentare nu există.

Paramentul se află într-o stare degradată atât pe exterior cât și pe interior. Zona exterioară a tencuielii s-a degradat atât la soclu din cauza capilarității apei cât și la cornișă și streașină din cauza neetanșeizații învelitorii. Fisurile au contribuit și ele la prăbușirea tencuielii.

Se constată degradări majore la tencuielii la nivelul profilelor de streașină, a decorațiilor florale în relief etc. Profilul de cornișă din lemn de pe latura vestică a clădirii principale este de asemenea afectat într-un mod major.
Există posibilitatea ca anumite zugrăveli de epocă să se mai păstreze sub zugrăveala actuală. În camera dinspre stradă a clădirii secundare se păstrează un frumos brâu de zugrăveală aplicată cu ajutorul șablonului. Inscripția pictată de sub streașina fațadei principale este grav avariată.

Ușile se află într-o stare relativ bună. Unele dintre ele au fost demontate și așezate lângă tocul ușii. Unele dintre cercevelele ferestrelor necesită o restaurare.
Acoperișul se află într-o stare iminentă de degradare. Îmbinările dintre grinzi și căpriori sunt degradate în multe cazuri. Pardoseala din pod este afectată de putregai din cauza infiltrațiilor de apă. Învelitoarea se află într-o stare bună pe corpul secundar însă prezintă multiple degradări locale la clădirea principală.

PROPUNERE DE PUNERE ÎN SIGURANȚĂ

Rezolvarea scurgerilor de apă prin amenajarea unor burlane reprezintă o urgență. De asemenea și amenajarea curții pentru evitarea scurgerii apelor pluviale în pivnițe. Se propune refacerea învelitorii, a laților aferenți țiglelor degradate și completarea elementelor structurale de la nivelul acoperișului.Consolidarea zidurilor se va face prin rețeserea în metoda tradițională și se va recurge la montarea unor tiranți metalici pentru stabilizarea zidurilor.