img_2109

Alțâna, comuna Alțâna
1898-1910

SI-II-m-B-20923.30
la km 67+959 1898-1910

Starea terenului este bună.
În cazul sistemelor de drenare/scurgere a apelor lipsesc burlanele.
Fundațiile se află într-o stare bună.
Structura portantă în stare bună, pe alocuri eroziunea mortarului a dus la erodarea unor cărămizi. Pe latura de NE s-a lărgit golul ferestrei de lângă ușa de intrare.
Zidurile de compartimentare din interior au suferit modificări, în sensul în care au fost lărgite pentru a crea niște goluri de legătură între spații.

Paramentul se află într-o stare de degradare cu precădere la nivelul socului si al părții superioare de sub streașina.
Bosajele din tencuiala de pe colțuri sunt degradate în proporție de 20-30%

Acoperișul se afla într-o stare bună cu excepția parții de NV unde s-a deteriorat un căprior si a părții de SE unde s-au degradat lații de streașina

Învelitoarea este in general într-o stare buna cu excepția câtorva țigle care lipsesc.

Se propune repararea acoperișului prin completarea căpriorului afectat si a laților lipsa, înlocuirea pieselor lipsa ale învelitorii si oprirea accesului in clădire prin ermetizarea tuturor golurilor.