gherdeal_01_img_6039

Gherdeal, biserica ortodoxă “Sf. Nicolae”

Sec. XVIII

SituaȚia existentĂ

Amenajarea în urmă cu 5 ani a unei învelitori provizorii dintr-o folie hidroizolatoare a făcut ca, într-o primă fază, pictura bolții naosului să se degradeze din cauza condensului ridicat. În timp, această hidroizolație s-a degradat permițând infiltrarea apei, ceea ce a condus la degradarea picturii.

Propunere de punere În siguranȚĂ

Se propune refacerea urgentă a învelitorii de peste altar și naos și închiderea cu o structură ușoară din lemn a timpanului dintre altar și naos, apa meteorică afectând deja iremediabil pictura și structura reprezentată de zidul de la nivelul catapetesmei.

LucrĂri efectuate

S-a efectuat înlocuirea membranei hidroizolante deteriorate de la nivelul altarului și a naosului cu una definitivă din țiglă ceramică manuală. Țigla ceramică de formă triunghiulară a fost achiziționată din zona Țara Bârsei, zona din care provenea învelitoarea originală.

VOLUNTARI
Ana Maria Bexa (ULBS), Andrea Sîrbu (ULBS), Andrei Buda (ULBS), Andrei Deak (Arhiepiscopia Ortodoxă Sibiu), Camelia Ana (Spătariu biserica ortodoxă “Sf. Nicolae”), Cristina Maria Dăneasă (Ulbs, Arhiepiscopia Ortodoxă Sibiu), Dan, Fabiola Iris Eidloth, Familia Drăgoi Tudorel (ULBS) Si Manette, Familia Twilt Anneke Şi Joseph, Ileana Daniela Suciu, Mara Lorina Ionaşcu (Ulbs), Maria Jibleanu, Maria Modi (Arhiepiscopia Ortodoxă Sibiu), Maria Elisabeta Toader (Ulbs), Marin Pîntea (Ulbs), Ovidiu Ioan Abrudan (Ulbs), Paul Petrică Bondane, Preotul din Gherdeal, Radu Nechifor , Simina Maria Paraschiv (Ulbs), Ștefan Vaida, Valentin Dumitrache (Ulbs), Viorel Ionuţ Dobra

DONATORI