img_3037

Apold, gara C.F. -stație

Apold, comuna Apold
sf. sec. XIX

 

MS-II-m-B-20925.01

Terenul este nivelat, orizontal.

La nivelul sistemelor de drenare/scurgere a apelor lipsesc șanțurile și burlanele.

Fundațiile nu prezintă probleme speciale.

Structura portantă nu prezintă crăpături.

Paramentul este original în proporție de 80-90%. Prezintă mici lipsuri și deteriorări cauzate de infiltrații de apă din acoperiș.

Decorațiile sunt complete și se află în stare bună.

Acoperișul este compus din lemnăria originală.
2-3 caferi sunt afectați de infiltrații.
Capetele de cosoroabă sunt afectate parțial.

Învelitoarea este compusă din țiglă mixtă(mare și mică).
Țigla lipsește pe o suprafață de 5% și necesită reașezare.
Este necesară înlocuirea cu 200-300 de bucăți.

Propunere de punere în siguranță:
Se propune înlocuirea caferilor afectați de infiltrații, completarea țiglelor și a burlanelor lipsă.