7

Filitelnic, zid de incintă fortificată

Sec. XV – XVIII

Situație existentă

Zidul de incintă se află în stare avansată de degradare datorită faptului că la partea superioară lipsesc elemente din cărămidă și țiglă care s-au degradat în trecut, permițând infiltrarea apelor pluviale și punând în pericol integritatea și stabilitatea zidului și a inscripțiilor parietale de pe tencuiala exterioară. Colțul zidului este în pericol iminent de prăbușire și trebuie sprijinit cu un contrafort care să contrapună rezistența necesară.

Propunere de punere în siguranță

Intervenția propusă constă în completarea elementelor lipsă sau a celor degradate de cărămidă și montarea într-un pat de mortar pe baza de var si nisip a unor țigle solzi și coame identice celor existente. Streașina din care lipsesc elementele de cărămidă teșită va fi completată cu elemente identice din cărămidă teșită. Intervenția respectă principiile restaurării și va fi reversibilă. Streașina de țigle va feri de intemperii numeroasele inscripții și desene de sec. al XVI-lea, realizate în tencuiala pe extradosul zidului de fortificație.
Se propune construirea un contrafort de sprijin având secțiunea medie de 80×80 cm, compus din piatră și cărămidă tradițională, legat cu liant din mortar pe bază de var și rostuit la suprafața exterioară cu mortar pe bază de var hidraulic, care să susțină și să prevină prăbușirea în continuare a zidului afectat. Zidul existent, aflat în pericol de prăbușire, s-a deplasat 30 cm la partea superioară înclinându-se aproximativ 10 grade față de planul vertical. Terminația neregulată a zidului în zona în care s-a prăbușit cealaltă parte va fi completată cu cărămidă pentru a-i oferi stabilitate și pentru a fi recognoscibilă ca fiind o intervenție actuală.
Sprijinirea zidului existent prin intermediul unui eșafodaj de lemn se va face doar pentru a putea clădi zidul de sprijin nou care face obiectul intervenției de urgență.

Lucrări efectuate

Intervenția a constat în curățarea coronamentului zidului de incintă, demontarea pieselor degradate de cărămidă, înlocuirea acestora cu unele identice urmând ca în primăvară să se continue intervenția. Activitatea cea mai complexă a reprezentat-o teșirea cărămizilor necesare completării streșinii. Coronamentul este protejat provizoriu de o folie impermeabilă.

VOLUNTARI
Paul Vlad, Daneasa Cristina, Titouan Michel, Stephen McGrath, Andreea McGrath, Ane Ristea, Tudor Tescoveanu, Mihai Moldovan, Marie Mimault, Constance Garénaux, Alexander Kloos.