img_1905

Boarta, conacul Teleki

Boarta, comuna Șeica Mare

Conacul se află pe prima terasa a valea Buii, terenul prezentăndu-se intr-o situatie stabilă.

Lipsa părților inferioare ale burlanelor a condus la scurgerea apelor meteorice pe zidurile de la parter și la baza fundațiilor

Fundațiile sun fisurate la nivelul colțurilor datorită infiltrațiilor de apă. În partea de S-V s-au constatat prăbușiri parțiale ale fundațiilor pe porțiuni de 1-1,5 metri.
Starea structurii portante

Zidurile se prezintă în general într-o stare bună, colțurile sunt însă afectate de infiltrațiile de apă cauzate de lipsa burlanelor de la nivelul parterului. La fațada principală se constată deteriorări de suprafață ale streșinii și ale elementelor de cărămidă, cauzate de degradarea acoperișului și a învelitorii.

Structura de inchidere si compartimentare se prezintă într-o stare bună pe 95% din suprafață, unicul zid care s-a prăbușit fiind cel din sala aflată pe colțul de N-V. De asemenea s-a prăbușit și bolta pe care acesta sprijinea.
Paramanetul se află în condiții bune pe o suprafață de aproximativ 80% din suprafață, restul de 20% s-au degradat din cauza infiltraților de apă pluvială. Deteriorari ale tencuielii se observă și în colțurile tavanului acolo unde neetanșeitatea a permis înfiltrarea apei. Cele mai mari suprafețe deteriorate sunt situate la nivelul soclurilor, afectate de migrarea apei prin capilaritate.

Deteriorări și prăbușiri(exfolieri, desprinderi) ale elementelor de cornișă pe îmtreg perimetrul clădirii.

Tâmplăriile se află într-o stare relativ bună cu excepția ușii din camera de pe colțul de N-V care s-a prăbușit o dată cu zidul.

Acoperișul se prezintă într-o stare relativ bună. Există dgradări pe porțiuni mici la nivelul a trei căpriori și a trei cosoroabe.

Învelitoarea a fost refăcută în urmă cu 10 ani însă prezintă căteva urme de degradare și dislocare ceea ce a permis infiltararea apelor meteorice

PROPUNERE DE PUNERE ÎN SIGURANȚĂ

Se propune repararea acoperișului prin completarea elementelor degradate și înlocuirea pieselor de învelitoare lipsă sau degradate și a laților aferenți acestora. La nivelul fundațiilor se recomandă rezidirea părților prăbușite din pivniță.