Apold, haltă

Copșa Mare, turn de cetate

Alțâna, biserica evanghelică

Alțâna, halta

Benești, biserica ortodoxă

Boarta, conacul Teleki

Buia, castelul familiei Bolyai

Gherdeal, biserica ortodoxă “Sf. Nicolae”

Gura Râului, pod de lemn, acoperit

Săsăuș, biserica „Adormirea Maicii Domnului”