Apold, haltă

Filitelnic, zid de incintă fortificată

Apaţa, turn de cetate

Seleuş, monument