img_9561

Buia, castelul familiei Bolyai

Buia, comuna Șeica Mare
sec. XV-XVII

SI-II-m-A-12342
La ieșirea din sat, spre NV, pe un drum secundar.
Starea terenului este relativ stabilă. Castelul se află pe a doua terasă a râului Buia.

Apele din interiorul incintei sunt împiedicate spre a fi evacuate din cauza colmatării rigolelor de drenare.

STAREA FUNDAŢIILOR

Fundațiile sunt în acord cu starea generală a ansamblului, adică o ruină. Există prăbușiri locale ale fundațiilor.

Structura portantă este grav afectată și s-a prăbușit pe alocuri.

STAREA STRUCTURII DE ÎNCHIDERE ŞI COMPARTIMENTARE

Structura de închidere și compartimentare este în acord cu starea generală a ansamblului care se află în ruină. Există la nivelul tavanelor din pivnițe câteva elemente orizontale din lemn care se află într-o stare avansată de putrefacție.

Paramentul este în stare avansată de degradare pe întreg perimetrul clădirii.

Decorațiile din mortar precum streșini, cornișe, brâie, ancadramente sunt deteriorate în mare parte. Starea ancadramentelor profilate din piatră este una relativ bună. Elementele profilate ale nașterii nervurilor de boltă ale capelei sunt grav avariate. Inscripția de pe grinda meșter din camera din dreapta intrării se află într-o stare relativ bună.

Picturile care se întrevăd pe pereții interiori ai capelei se află într-o stare avansată de degradare.
Acoperișul și învelitoarea lipsesc.

PROPUNERE DE PUNERE ÎN SIGURANȚĂ

Se propune găsirea unor soluții temporare de punere în siguranță a unor elemente importante : grinda de lemn inscripționată, ancadramentele valoroase, picturile murale din interiorul capelei, profilele de la nașterea nervurilor bolții capelei, etc prin amenajarea unor acoperișuri provizorii.