img_9236

Sibiu, casa de vară Brukenthal

municipiul Sibiu
sec. XVIII

SI-II-m-A-12152Str. Noica Constantin 48

La balcon lipsește un stâlp din 1952(proprietar).
Pericol desprindere cornișă, exfolieri tencuială.
Instalații deteriorate, pericol de electrocutare.
Țigle lipsă, degradate.

Se propune sprijinirea provizorie a balconului din piatră, înlocuirea unor piese lipsă sau degradate de învelitoare.