img_20160715_135559

Criț, casă tradițională

Comuna Bunești

 • Starea terenului relativ bună, puțină umiditate în pivnița casei din stânga.
 • Lipsă burlane.
 • Starea fundațiilor bună.
 • Lipsește frontonul de cărămidă din spate al casei din dreapta.
 • Fisuri pe alocuri: la prispa de la casa din dreapta și la zidul din spate de la casa din dreapta.
 • Este dislocată grinda nr. 3 de la ușă spre ferestrele de la fațadă.
 • Acoperișul se află în general în stare bună.
 • Ciupercă la căpriorul din dreptul grinzii dislocate.
 • Carii active în grinzile de pin.
 • Acoperiș căzut deasupra porții și a gardului din cărămidă.
 • Învelitoarea se află în general în stare bună.
 • Lipsesc țigle pe alocuri, unele sunt deteriorate.
 • Lipsă 3 coame casa din dreapta.
 • Lipsă 2 coame casa din stânga.

Se propune completarea învelitorii lipsă, completarea frontonului din spatele casei din stânga, repunerea în loc a uneia dintre grinzile căzute din casa din partea dreapta.