img_2015

Nou Săsesc, biserica „Sf. Nicolae“ din cimitir

Nou Săsesc, comuna Laslea
1806

SI-II-m-B-12486
str. Bisericii 65, în cimitirul ortodox

Biserica se află într-o zona colinară pe un platou unde se găsețte și cimitirul ortodox. Terenul este ușor înclinat ceea ce permite o scurgere naturală a apelor. În zona de sud a bisericii terenul prezintă posibile urme de alunecare

Recent s-a refăcut sistemul de colectare a apelor meteorice prin amenajarea pe verticală și orizontală a unor burlane însă alonja lor nu permite depărtarea suficientă a acesteia de baza zidurilor.
Fundațiile din piatră sunt afectate de infiltrațiile de apă. Acestea au fost izolate recent cu o hidroizolație pe întreg perimetrul construcției.
Există un număr mare de fisuri pe întreg perimetrul clădirii în ciuda existenței unor chei metalice dispuse pe direcția transversală. Crăpăturile și fisurile sunt cauzate de alunecarea fundațiilor din cauza infiltrațiilor de apă.
Structura de închidere și compartimentare nu există.

Paramanetul se află într-o stare degradată atât pe exterior cât și pe interior. Zona inferioară a tencuielii de pe exterior s-a degradat din cauza capilarității apei. Fațada de pe latura de vest a fost reabilitată de curând. Tencuiala de la nivelul soclului unde se aflau probabil picturi murale reprezentând decorații florale a fost decapată în trecut. Tencuiala de pe tavan s-a desprins în proporție de 70%.

Pe fațada principală există o pereche de medalioane profilate situate de o parte și de alta a axului central. În interiorul acestora se află ambosat anul construcției 1802. Decorațiile sunt într-o stare bună.
În interior, profilatura tavanului a fost grav afectată de infiltrațiile de apă pe întreaga circonferință.

La interior picturile murale sunt conservate sub stratul ultim al zugrăvelii sub care se întrevăd. . Tencuiala de la nivelul soclului unde se aflau probabil picturi murale reprezentând decorații florale a fost decapată în trecut pierzându-se astfel și picturile.

Tâmplăriile se află într-o stare îngrijorătoare. Ușa de acces este desprinsă din balamale și riscă să se deterioreze din cauza uzurii mecanice. O parte dintre cercevelele ferestrelor lipsesc, la fel și sticla.

Acoperișul s-a reabilitat în 2010 ocazie cu care s-au înlocuit multi dintre căpriorii și lații originari. Structura turnului clopotniță se află într-o stare bună cu excepția unei grinzi care a fost afectată înainte de reparațiile capitale.

Învelitoarea se află într-o stare relativ bună, un număr de căteva piese fiind degradate sau lipsesc.

PROPUNERE DE PUNERE ÎN SIGURANȚĂ

Se propune stabilizarea zidurilor altarului prin introducerea unei centuri metalice perimetrale (platbandă), a unor chei pe direcția longitudinală și stabilizarea terenului din aval de altar. Se recomandă prelungirea cu un metru a burlanelor. La nivelul învelitorii se propune înlocuirea pieselor lipsă sau degradate prin „luatul la mână”