img_9482

Benești, biserica ortodoxă

Benești, comuna Alțâna
1810, transf. 1907

SI-II-m-B-1232
str. Bisericii
• biserică de zid, neutilizată în prezent
• numeroase fisuri verticale în pereți, spălări masive de tencuială pe fațadele sudică și nordică
• degradări ale cornișei, țigle sparte
• după 2010 s-a turnat în jurul fundațiilor o grindă de beton armat de circa 1m înălțime
• recomandare: completarea învelitorii și realizarea unei expertize tehnice care să trateze
problema fisurilor și a efectelor centurii de b.a.