img_2546

Mura Mică, biserica de lemn „Sf. Arhangheli“ și „Sf. Nicolae“

Mura Mică, comuna Gornești
sec. XVII

 

MS-II-m-B-15731
pe deal, în cimitir

Terenul se află în stare bună.

Fundațiile nu prezintă probleme.

Structura portantă de lemn se află în general în stare bună.

Ferestrele și ușile se păstrează în stare bună.

Decorații și inscripții sunt pe elementele structurale de lemn.

Picturile de pe pereții interiori prezintă degradări datorită infiltrațiilor de apă.

Acoperișul se prezintă în general în stare bună.
Elementele structurale ale turnului se află în stare e degradare datorită infiltrațiilor de apă.

Învelitoarea se prezintă în general în stare bună.
Șindrila ce acoperă turnul este deplasată, pe o anumită suprafață necesită înlocuire.

Propunere de punere în siguranță:
Se propune înlocuirea elementelor structurale degradate ale turnului cât și refacerea învelitorii turnului.