Apold, gara C.F. -stație

Apold cu textApold, comuna Apold, sf. sec. XIX

 

PREZENTARE GENERALĂ
În centrul localității, vis-a-vis de biserica evanghelică se află halta CFR, de pe traseul mocăniței Sibiu-Sighișoara, o clădire rectangulară cu un singur
nivel și două etape, din care prima este de atribuit sfârșitului de sec. XIX. Monumentul păstrează încă structura și decorația austeră a vremii, cu
bosaje de tencuială la ferestre și pe verticală, la colț și în zona de fațadă în care a fost extinsă ulterior.
SITUAȚIA ANTERIOARĂ INTERVENȚIEI
S-au degradat și s-au desprins o parte din țiglele acoperișului punând în pericol siguranța trecătorilor și, prin posibilitatea infiltrațiilor de apă, structura
acoperișului. A fost necesară intervenția în regim de urgență pentru a evita riscul căderii altor elemente de învelitoare.
PROPUNERE DE PUNERE ÎN SIGURANȚĂ
S-a propus înlocuirea și completarea elementelor degradate ale învelitorii (lați și țigle cu altele noi, confecţionate manual).
LUCRĂRI EFECTUATE
Intervenția a constat din înlocuirea şi completarea ţiglelor degradate sau lipsă cu unele noi, produse manual la ţiglăria tradiţională de la Apoş şi înlocuirea asterelei și a laţilor degradaţi. Lucrările au fost susținute de Asociatia CasApold, de donatori privați (în special, de familia Reid) și Fundaţia
RomaniaOne. S.C. TEMAD CO SRL a oferit echipamentele de lucru.