img_20160715_193948

Racoș, ansamblul castelului Sukosd-Bethlen

Sec. XVI-XVIII

BV-II-a-A-11754
Str. Principală 137

Fundațiile sunt într-o stare bună.

Zidurile au fost reconstruite parțial în urmă cu 15 ani iar cele originale au fost consolidate cu centuri metalice și din beton armat și au fost rostuite cu mortar pe bază de var. Este vorba de o reconstrucție masivă a întregului ansamblu.

Zidurile de compartimentare sunt într-o stare bună.

Decorațiile din piatră, mai ales ancadramentele ușilor și ale ferestrelor sunt păstrate parțial și sunt deteriorate.

Șarpanta acoperișului, cât și lații sunt într-o stare bună însă acestea reprezintă totalmente o reconstrucție de acum 15 ani.

Învelitoarea prezintă o stare avansată de deteriorare fiind constituită din țigle industriale puse pe acoperiș în urmă cu 15 ani.

Se păstrează parțial picturi murale pe partea interioară a zidului de incintă opus intrării, care sunt protejate de cursiva amenajată pe aproape tot conturul incintei.

Propunere:
Se propune demontarea elementelor din beton armat și a cursivei din lemn și cărămidă din dreptul intrării și consolidarea tuturor elementelor structurale prin sisteme tradiționale și compatibile cu substanța istorică. De asemenea se propune acoperirea provizorie cu o structură ușoară a ruinelor aflate pe latura de est.