dsc_5844

Budilă, ansamblul castelelor Mikes și Nemes

Sec. XVIII-XIX

Ansamblul castelelor Mikes și Nemes, azi gospodărie anexă S.C. Aro Palace
BV-II-a-A-11617

  • Palatul Mikes a fost revendicat
  • într-o parte a acestuia locuiește o familie
  • palatul este degradat – umezeală, fisuri, vandalizare, furt, lipsă țigle
  • remiza cu stâlpi și arce este într-o stare satisfăcătoare (este folosită pentru depozitarea fânului), dar are și ea țigle lipsă
  • Palatul Nemes este în stare de ruină – s-a furat cărămidă

Recomandare: într-o primă fază reparații la învelitoare, apoi realizarea unui proiect de restaurare